Nieuwste artikelen

 • in

  Definitief: Ministerie van Financiën breidt Evenementenregeling motorrijtuigen uit

  Eigenaren van een benzineoldtimer die gebruik maken van de overgangsregeling mogen in januari, februari en december toch de openbare weg op. Het Ministerie van Financiën heeft haar goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van de Evenementenregeling. Benzinevoertuigen die tussen 1975 en 1 januari 1988 (vanaf de aanstaande jaarwisseling tussen 1 januari 1976 en 1 Lees verder

 • in

  Wiebes hanteert aannames en merkwaardige uitgangspunten in evaluatie oldtimerregeling

  Staatssecretaris Eric Wiebes heeft gisteren de evaluatie van de oldtimerregeling openbaar gemaakt. In een brief aan de Tweede Kamer geeft hij aan dat de per 1 januari 2014 ingevoerde MRB-regels hun vruchten hebben afgeworpen. “Het wagenpark in Nederland is verjongd en de luchtkwaliteit is verbeterd. Daarnaast zijn de belastingopbrengsten navenant.” De wijze waarop Lees verder

 • in

  Stichting Autobelangen zet belangrijke vervolgstappen in MRB-strijd

  In de rechtszaak die Stichting Autobelangen heeft aangespannen tegen de Staat vond op 10 december een belangrijke vervolgstap plaats. De aan Autobelangen verbonden advocaat diende een vijftal beroepschriften in bij de rechtbanken. Het is een belangrijke ontwikkeling in de MRB-strijd. De vijf proefprocessen krijgen hierdoor een steeds concretere vorm. Wanneer deze gewonnen worden Lees verder

 • in

  Prinsjesdag: Den Haag verwerkt verkeerde oldtimermaatregel in miljoenennota

  In de vandaag gepresenteerde miljoenennota staat definitef de oldtimerregeling zoals die eerder dit jaar al werd voorgesteld. Den Haag is nog steeds van plan om het door de oldtimeralliantie en Staatssecretaris Weekers moeizaam gesloten 40-jaarcompromis door te voeren. Dat akkoord houdt in dat vanaf 2014 alleen oldtimers van 40 jaar of ouder volledig vrijgesteld blijven van wegenbelasting. Voor benzineauto’s die een leeftijd tussen 26 en 40 jaar hebben geldt overigens een kwart van het MRB-tarief, maar die moeten dan in de wintermaanden gestald zijn. De maatregel moet het kabinet €137 miljoen opleveren, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat die raming gehaald wordt.
  Lees verder

 • in

  Moties voor versoepeling oldtimerregeling diesel- en LPG-oldtimers verworpen

  Vandaag keerde de Tweede Kamer terug van het mei-reces en zou het gaan stemmen over uitgestelde moties die vlak voor het reces ingediend waren. Bij deze moties zaten ook de moties van kamerlid Farshad Bashir (SP) om de jongere LPG- en diesel-oldtimers ook in de overgangsregeling te laten vallen die voor de benzine-oldtimers van 26 tot 40 jaar oud gaat gelden per 1-1-2014. Staatssecretaris Weekers had de Tweede Kamer bij het indienen van deze moties de Kamer ontraden om deze te steunen omdat volgens Weekers zowel LPG als diesel gebruikt wordt om veel kilometers te maken en goedkoop te kunnen rijden. In het voorstel van Weekers zijn benzine-, LPG- en diesel-auto’s pas vanaf 40 jaar wegenbelastingvrij, en voor benzine-auto’s tussen de 26 en 40 jaar oud geldt een kwarttarief wegenbelasting (met een maximum van 120 euro per jaar) met daarbij het verbod om gedurende de wintermaanden de oldtimer niet te gebruiken, noch aan de straat te zetten. Lees verder

 • in

  Onze eigen Soap – vrijstelling MRB deel iets

  Opvallend detail is natuurlijk dat een deel van de alliantie, de BOVAG en de RAI er al vanaf begin vorig jaar bij de regering op aandrongen de regeling voor oldtimers op de schop te doen. Dus kun je je afvragen waarom men daar nu tot inkeer is gekomen, of er zijn verborgen agenda’s. Wie heeft nu welk belang? Het belang van de BOVAG en RAI is natuurlijk wel duidelijk. Maar wat is het belang van de KNAC in deze? De KNAC is van oudsher een club voor modern vervoer. Maar heeft zich de laatste jaren ook richting de klassiekerrijder bewogen.
  Lees verder