in

Moties voor versoepeling oldtimerregeling diesel- en LPG-oldtimers verworpen

ER Classics Desktop 2022

Meeting gezien uit de lucht graag vermelden fotografie V8 MeetingsDoor Rob ter Huurne – Volvotips.com

Vandaag keerde de Tweede Kamer terug van het mei-reces en zou het gaan stemmen over uitgestelde moties die vlak voor het reces ingediend waren. Bij deze moties zaten ook de moties van kamerlid Farshad Bashir (SP) om de jongere LPG- en diesel-oldtimers ook in de overgangsregeling te laten vallen die voor de benzine-oldtimers van 26 tot 40 jaar oud gaat gelden per 1-1-2014.  Staatssecretaris Weekers had de Tweede Kamer bij het indienen van deze moties de Kamer ontraden om deze te steunen omdat volgens Weekers zowel LPG als diesel gebruikt wordt om veel kilometers te maken en goedkoop te kunnen rijden.  In het voorstel van Weekers zijn benzine-, LPG- en diesel-auto’s pas vanaf 40 jaar wegenbelastingvrij, en voor benzine-auto’s tussen de 26 en 40 jaar oud geldt een kwarttarief wegenbelasting (met een maximum van 120 euro per jaar) met daarbij het verbod om gedurende de wintermaanden de oldtimer niet te gebruiken, noch aan de straat te zetten.


Weekers gaf in een eerder interview bij de Tros aan dat LPG lang niet zo schoon is als men denkt, omdat de meeste oldtimers een ongeregelde LPG-installatie hebben en daardoor meer fijnstof uitstoten dan wanneer dezelfde auto op benzine rijdt. Bovendien was Weekers van mening dat ook bij een kwarttarief (overgangsregeling) de jongere oldtimers op LPG en diesel nog steeds gebruikt kunnen worden om veel kilometers te maken, en dat wil de regering niet uit milieu-oogpunt. Weekers adviseert daarom om bezitters met een jongere oldtimer op LPG deze weer terug om te bouwen naar een benzine-auto zodat deze in de overgangsregeling met het kwarttarief kan vallen.

SP-kamerlid Bashir is van mening dat de eigenaren van zowel diesel-auto’s als LPG-auto’s van 26 tot 40 jaar zwaar getroffen worden door de nieuwe plannen en daarom ontzien moeten worden. Volgens Bashir dienen de jongere oldtimers op LPG of diesel ook in dezelfde overgangsregeling te vallen als de benzine-auto’s van 26 tot 40 jaar. Hiertoe had Bashir twee moties ingediend: een motie om de LPG-auto’s alsnog in de overgangsregeling te laten vallen, en eentje om de diesel-oldtimers in deze regeling te laten vallen.

Deze moties hebben helaas niet kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Beide moties werden gesteund door het CDA (die nog in hun verkiezingsprogramma voor een afschaffing van de oldtimerregeling leken te zijn), 50plus, PVV, SP en Partij voor de Dieren. Doordat PvdA en VVD uiteraard het voorstel van Weekers zouden steunen was een meerderheid voor de moties al eigenlijk bij voorbaat uitgesloten.

Door het afwijzen van de moties voor de jongere LPG- en diesel-oldtimers lijkt de nieuwe oldtimerregeling definitief te zijn geworden. Het voorstel van Weekers zal nu definitief uitgewerkt worden in een wetsvoorstel en zal later door de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Hiermee lijkt er wat de overheid betreft een einde te komen aan de lange oldtimer-soap, maar onder andere Vrijstelling Oldtimer en Auto Motor Klassiek hebben online petities en acties die ervoor moet zorgen dat de overheid op andere gedachten worden gebracht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het julinummer, met daarin:

  • Na 27 jaar opnieuw in AMK: Fiat 124 Sport Spider
  • Chevrolet Apache 3200, authentiek werkpaard
  • Redactievervoer: Cadillac Allanté
  • Honda CRX 1.4 GL in detail
  • Moto Guzzi 850 Le Mans, een droommotor
  • Wat kregen de Playmates van Playboy?
  • Jawa 150 cc, origineel in Nederland geleverd
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen- Deel XV
omslag 7 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Donghai 750 A

Donghai dus…

Een aluminium binnenscherm als protectie

Achter de schermen. Van Lokari