in

Stichting Autobelangen schept meer duidelijkheid over werkwijze Belastingdienst

Stichting Autobelangen sprak uitgebreid met de Belastingdienst en bundelde de tot nu toe bij de fiscus bekende informatie. Het zorgt voor meer duidelijkheid.
ER Classics Desktop 2022

De Stichting Autobelangen heeft meer duidelijkheid geschapen in de werkwijze van de Belastingdienst ten aanzien van de aangepaste MRB-regeling voor voertuigen van 26 tot 40 jaar oud. In de afgelopen weken heeft men diverse malen contact gehad met de fiscus. Dat heeft geresulteerd in meer duidelijkheid ten aanzien van de werkwijze van de Belastingdienst en de fiscale plicht van de bezitters van de nu belaste categorie motorrijtuigen.

Afwijkende rekening in eerste kwartaal 2014
De Belastingdienst stuurt iedere oldtimerbezitter met een voertuig dat nog geen 40 jaar oud is in het eerste kwartaal van 2014 een rekening voor de MRB (motorrijtuigenbelasting).  De datum van de eerste afgifte in Nederland  is alleen leidend voor het moment vanaf wanneer de eigenaar moet gaan betalen en niet voor de bepaling of het motorrijtuig voor de overgangsregeling of voor vrijstelling in aanmerking komt.


De plek in het kwartaal bepaalt dus wanneer de eigenaar in het eerste kwartaal van 2014 een rekening krijgt. Dit wordt tijdvak genoemd. In het eerste kwartaal hoeft voor het nu belaste voertuig alleen over de periode tussen de startdatum en 1 april betaald te worden. Vanaf 1 april 2014 wordt per volledig kwartaal betaald.

Voorbeelden
Stichting Autobelangen meldde -onder voorbehoud- op haar website een aantal voorbeelden voor betalingen in het eerste kwartaal.

 • Datum eerste afgifte 4 juli 1980. De bezitter betaalt in het eerste kwartaal van 4 januari tot 1 april. 4 juli is de vierde dag van de eerste maand van het derde kwartaal. (herleid: 4-1-2014)
 • Datum eerste afgifte 20 november 1976. De bezitter betaalt in het eerste kwartaal van 20 februari tot 1 april. 20 november is de twintigste dag van de tweede maand van het vierde kwartaal. (herleid: 20-2-2014)
 • Datum eerste afgifte 11 juni 1979. De bezitter betaalt in het eerste kwartaal van 11 maart tot 1 april. 11 juni is de elfde dag van de derde maand in het tweede kwartaal. (herleid: 11-3-2014)
Stichting Autobelangen sprak uitgebreid met de Belastingdienst en bundelde de tot nu toe bij de fiscus bekende informatie. Het zorgt voor meer duidelijkheid.
Stichting Autobelangen sprak uitgebreid met de Belastingdienst en bundelde de tot nu toe bij de fiscus bekende informatie. Het zorgt voor meer duidelijkheid.

Geen keuze vooraf voor overgangsregeling
De overgangsregeling is van toepassing op personen- en bestelauto’s op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtwagens die op 1 januari 26 jaar of ouder waren maar nog geen 40 jaar. Daarbij geldt de voorwaarde dat bussen en vrachtwagens niet bedrijfsmatig worden gebruikt. Ook met betrekking tot deze regeling heeft Stichting Autobelangen contact gehad met de Belastingdienst. De fiscus vertelde dat zij de houder van een voor de overgangsregeling in aanmerking komend motorrijtuig geen brief stuurt om een schriftelijke keuze voor de overgangsregeling te maken. Na de aanvaarding door de Senaat van de aangepaste MRB-regeling was er nog sprake van dat deze categorie eigenaren een schrijven zou krijgen van de fiscus en daarin voor 1 maart 2014 een keuze mocht maken voor het al dan niet gebruik maken van de overgangsregeling. Dat blijkt dus niet zo te zijn.

Aanslag met bedrag overgangsregeling
Volgens Wouter van Embden van Stichting Autobelangen gaf de Belastingdienst aan dat de betreffende bezitter eerst een aanslag ontvangt met het bedrag dat op de overgangsregeling van toepassing is. Als deze aanslag niet wordt betaald – en ook de daaropvolgende aanmaning niet wordt voldaan- dan volgt automatisch de aanslag voor het volledige MRB-bedrag. Van Embden:  “Het is nog een reden om van het door ons ontwikkelde en bijna operationele bezwaarschrift gebruik te maken.”

Bezwaar indienen als voertuig al is geschorst
Over bezwaarschriften gesproken: er zijn van uit de achterban vragen gerezen over de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar als het voertuig al geschorst is, ongeacht of dat is gedaan in verband met de aangepaste MRB-regeling of niet. In de praktijk is er echter nog geen duidelijkheid over de toepasbaarheid van bezwaar in relatie tot geschorste voertuigen.

Een complete uitleg
De tot nu toe door Stichting Autobelangen via de Belastingdienst en de RDW verkregen gegevens zijn gebundeld. Meer van belang zijnde informatie over de aangepaste MRB-regeling -met daarbij onder meer ook aandacht voor schorsen en de werking van de overgangsregeling vindt u op deze pagina van VrijstellingOldtimer.nl

3 Reacties

Geef een reactie
 1. Mag ik nou wel of niet, LPG installatie er uit halen,om voor de overgangsregeling, in aanmerking te komen. ik ben niet gewaarschuwd door de belasting dienst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het meinummer, met daarin:

 • Chevrolet Corvair Monza Sport-Sedan
 • Fiat 238
 • Honda TL250
 • Renault Mégane Coupé
 • Revisie van hydraulisch bedienbare remklauwen – Deel 1
 • Volkswagen 411
 • Volvo Duett restauratie.
omslag amk 5 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

remklauw

Een onverklaarbare rammel

BSA

Een verhaal over twee BSA’s