in

Definitief: Ministerie van Financiën breidt Evenementenregeling motorrijtuigen uit

Eigenaren van een benzineoldtimer die gebruik maken van de overgangsregeling mogen in januari, februari en december toch de openbare weg op. Het Ministerie van Financiën heeft haar goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van de Evenementenregeling. Benzinevoertuigen die tussen 1975 en 1 januari 1988 (vanaf de aanstaande jaarwisseling tussen 1 januari 1976 en 1 januari 1988) voor het eerst zijn toegelaten mogen vanaf nu maximaal 2 dagen de openbare weg op tijdens de winterregeling.

De beperking blijft gelden als het voertuig van eigenaar wisselt. Het betreffende voertuig hoeft ook niet te worden geschorst. Overigens was het al zo dat het voertuig ten behoeve van de APK keuring tijdens de winterregeling al een dag mocht worden ingezet om naar- en van het keuringsstation te rijden. Die “keuringsrit” mag ook nu gewoon worden gemaakt, zonder dat deze ten koste gaat van de twee toegestane dagen. Bij deelname aan een evenement in de winterregeling en/of het laten keuren van het voertuig moet het -minimaal- WA verzekerd zijn.


Ook uitbreiding voor geschorste voertuigen
Overigens werd ook de al bestaande regeling voor geschorste voertuigen van 15 jaar en ouder uitgebreid. Eigenaren/houders mogen volgens de gepubliceerde aankondiging maximaal 8 kalenderdagen per jaar, verdeeld over maximaal vier “bijzondere gelegenheden/evenementen” van de openbare weg gebruik maken zonder de schorsing op te heffen. Het aantal rijdagen was eerder zes.

Organisator meldt evenement aan bij fiscus, deelnemer geeft kenteken door aan organisatie
Voor beide categorieën voertuigen binnen de evenementenregeling geldt dat de gebeurtenis door de organisator aangemeld moet zijn bij de Belastingdienst. Dat moet twee maanden van te voren gebeurd zijn. De houder/eigenaar van het voertuig moet deelname van te voren aan de organisator van het evenement doorgeven. Die geeft op zijn/haar beurt weer een lijst met kentekens door aan de Belastingdienst.

Bewijs
De deelnemers hoeven tijdens het evenement geen bewijs in het motorrijtuig aanwezig te hebben. De deelnemers houden per kenteken zelf bij hoe vaak zij zich in het kalenderjaar al hebben aangemeld voor een evenement en voor hoeveel dagen.

Naheffing belasting
Wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan, bijvoorbeeld omdat er toch van de weg gebruik gemaakt wordt, terwijl de inspecteur de gelegenheid niet als bijzondere gelegenheid heeft aangemerkt, of omdat het maximale aantal gelegenheden of aantal dagen voor het motorrijtuig is overschreden, kan de te weinig betaalde belasting worden nageheven.

Diesel en LPG
Voertuigen met een leeftijd tussen 15 jaar en 40 jaar die op diesel en LPG rijden komen niet voor de aangepaste winterregeling in aanmerking. Wel vallen ze -mits geschorst- onder de “ouder dan 15 jaar regeling”, welke nu dus ook met twee kalenderdagen per jaar is uitgebreid. Dat geldt ook voor alle voertuigen met een leeftijd van 40 jaar of ouder.

Meer informatie vindt u hier. U kunt het besluit downloaden. Vervolgens gaat u naar hoofdstuk vijf voor de volledige toelichting.

 

 

 

 

3 Reacties

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Autoveteranenclub De Fryske Wâlden organiseert oldtimerevenement voor goed doel

BMW R68 restauratie door Theo Terwel

Restauratie BMW R 68