in

Ombouw LPG zorgt nu al voor wachtlijsten bij RDW keuringsstations

ER Classics Desktop

Bezitters van oldtimers die op LPG rijden laten in groten getale de gasinstallatie uitbouwen. Dat is het gevolg van de goedkeuring van de aangescherpte MRB-regeling voor oldtimers, die vorige week definitief zijn beslag kreeg in de Eerste Kamer. De RDW keuringsstations hebben inmiddels te maken met wachtlijsten voor de ombouwkeuring.

160 auto’s per dag
Aftersalesmagazine meldt dat momenteel 160 auto’s per dag van LPG naar benzine worden omgebouwd. Normaal gesproken zijn dat er hooguit drie. De verwachting is, dat nog veel meer bezitters van een gasgestookte oldtimer- die onder de nieuwe belastingregels valt- deze maatregel gaan nemen. Het doel is uiteraard om zo voor een lager MRB-tarief in aanmerking te komen. Ook komt een naar benzinevoertuig omgebouwde oldtimer- die de ombouwkeuring bij de RDW doorstaat- in aanmerking voor de overgangsregeling.

Overgangsregeling
De overgangsregeling treedt al op 1 januari 2014 in werking. Om in 2014 gebruik te kunnen maken van deze regeling ontvangt de houder van het voertuig daarom begin 2014 een brief en krijgt hij tot 1 maart 2014 de tijd om een keuze te maken. Voertuigen die onder de overgangsregeling vallen komen in aanmerking voor een kwarttarief. Het kwarttarief geldt voor een heel kalenderjaar met een maximum van € 120. Als uitzondering mag de eigenaar- alleen in 2014- wel in januari en februari gebruikmaken van de openbare weg.

31% wil uitbouwen volgens onderzoek
Team Vrijstellingoldtimer toonde afgelopen jaar middels een grootscheeps onderzoek al aan dat een aanzienlijk gedeelte van de bezitters van een oldtimer op LPG van plan was de installatie uit te bouwen.: 31%. Het was één van de conclusies die niet werd meegenomen in het uiteindelijke besluit en in de doorrekeningen na publicatie van het volledige onderzoek van Wouter van Embden c.s.

Eerste gedragsgevolgen zijn zichtbaar
De eerste gedragsgevolgen van de onzorgvuldig tot stand gekomen aangescherpte vrijstellingsmaatregel zijn binnen een week na de nachtelijke hamerslag door de Senaat al zichtbaar. En als 31% van de onder de maatregel vallende LPG rijders daadwerkelijk de daad bij het woord voegt, dan kunnen de ramingen al met €18 miljoen gecorrigeerd worden. De nu al ontstane wachtlijsten bij de keuringsstations van het RDW wijzen al voorzichtig in die richting.

 

 

One Comment

Leave a Reply
  1. Maar de hamvraag is: Blijven de auto's in kwestie net zoveel kilometers maken als ze op LPG deden? Zo nee, dan gebruikt Weekers gewoon het milieu argument in plaats van het financiële argument.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Suzuki RV 90

Restauratie ruilen tegen een site?

puch, censuur, babe

We houden het netjes…