in

Stichting Autobelangen zet belangrijke vervolgstappen in MRB-strijd

In de rechtszaak die Stichting Autobelangen heeft aangespannen tegen de Staat vond op 10 december een belangrijke vervolgstap plaats. De aan Autobelangen verbonden advocaat diende een vijftal beroepschriften in bij de rechtbanken. Het is een belangrijke ontwikkeling in de MRB-strijd. De vijf proefprocessen krijgen hierdoor een steeds concretere vorm. Wanneer deze gewonnen worden heeft dat grote gevolgen: de huidige oldtimerregeling wordt dan teruggedraaid.  

Een overwinning in de strijd betekent een bonus voor alle betrokkenen die vanaf 1 januari MRB betalen voor hun motorrijtuig met een leeftijd tussen 26 en 40 jaar oud. Teruggave van betaalde MRB is echter alleen van toepassing op het moment dat de bezitters van de per 1 januari belaste motorrijtuigen de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend en verzonden naar de Belastingdienst. Wouter van Embden benadrukt dat “het zaak is dat de bezwaarmakers wel een ontvangstbevestiging van de fiscus hebben ontvangen” en “dat men voor 2015 niet opnieuw bezwaar hoeft aan te tekenen.”


Goed politiek contact
Inmiddels heeft Stichting Autobelangen een goede naam hoog te houden waar het gaat om het voeren van een politieke lobby. Dat deze andermaal met goed gevolg wordt gevoerd blijkt uit het feit dat twee leidende Kamerfracties volgens Van Embden open staan voor een alternatieve regeling waar iedereen mee zou kunnen leven.

Verloren rechtszaak Meerts
De oldtimerlobby draait nog altijd op volle toeren. Autobelangen- en de gehele oldtimerachterban- werd geconfronteerd met een tegenvaller omdat advocaat Clemens Meerts zijn aangespannen rechtszaak inzake de vastgestelde MRB-regels verloor. Zijn insteek om juridische strijd aan te spannen was om aan te tonen dat de belastingvrijstellingsbeschikking voor oldtimervrijstelling voor onbepaalde tijd was afgegeven. De rechtbank West-Brabant/Zeeland oordeelde anders en Meerts tekende hoger beroep aan. In de aanloop naar deze rechtszaak heeft Autobelangen Meerts benaderd om zich bij de Stichting aan te sluiten. Men gaf aan dat een eventueel verloren rechtszaak ook de rechtsgang van Autobelangen zou kunnen beinvloeden- met als gevolg dat alle oldtimerbezitters hierdoor nadeel zouden kunnen ondervinden. Meerts besloot anders, ging individueel verder en verloor de rechtszaak. Autobelangen heeft vervolgens direct de uitspraak als dossierstuk doorgespeeld aan advocatenkantoor Stibbe, die de Stichting ook begeleidt in haar strijd tegen de Staat.

Brede insteek Autobelangen
Het is maar de vraag of de uitspraak de rechtsgang van Autobelangen bemoeilijkt, want de insteek van de Stichting is- zonder dat men inhoudelijk naar buiten treedt- op een aantal punten verschillend. In ieder geval blijft Autobelangen de juridische strijd zeer zorgvuldig voeren om de MRB-regels ongedaan te maken. En minstens zo belangrijk: De reeds gememoreerde verhouding met de politiek is van een respectabel niveau. De goede verhouding met diverse fracties toont aan dat de Stichting Autobelangen een meersporenbeleid hanteert. Het heeft mede geleid tot medewerking van de Belastingdienst in de proefprocessen en het banen van paden richting een mogelijk alternatief voor de huidige regeling.

Sloopleeftijd gemiddeld sterk gestegen
Deze week werd duidelijk dat de MRB-regels van nu niet bepaald het behoud van automobiel erfgoed dienen. Want ook dat is nog een uitgangspunt: VWE berekende dat de gemiddelde leeftijd van gesloopte auto’s inmiddels boven de 18 jaar ligt, omdat veel belaste voertuigen met een leeftijd tussen 26 en 40 jaar oud gedemonteerd zijn na 1 januari 2014. Vorig jaar lag de gemiddelde leeftijd nog op 17,4 jaar. Het vormt -in combinatie met de oersolide lobby- nog een uitgangspunt dat het behoud van de huidige regeling nog altijd onder druk zet.

(Updated: 11 december 2014)

3 Reacties

Geef een reactie
  1. Op dit moment worden div auto’s weer terug gezet op benzine,wat wel vervelend is dat als de auto 3mnd niet mag rijden je soms wel apk moet doen,hoe gaan we daar mee om.
    Vervolgens levert deze regeling niet de gewenste financiële opbrengsten op.
    Terug draaien dus,daar nu de oldtimers van relatief schonere LPG weer terug naar benzine gaan.

  2. Het lijkt me erg sterk dat er echte klassiekers zijn gesloopt vanwege de nieuwe regels. Stallen of verkopen is veel verstandiger. Slopen is gewoon weg, rien, nada. Afgetrapte bakken die alleen maar waren gekocht vanwege de mrb-vrijstelling zijn misschien nu wel gesloopt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Vw-GoAlf-Gti-New-Old-Volkswagen-

Van Golf tot Tsunami

Chassisnummer

Over chassisnummers…