in

Handhaving maatregelen Milieuzone Rotterdam nu van kracht

De milieuzone was al sinds januari van kracht, maar nu gaat Rotterdam handhaven. Benzinevoertuigen van voor juli 1992 en diesels van voor 2001 mogen het gebied niet meer in. De bezitters/bestuurders van de geweerde voertuigen kregen tot nu toe alleen een waarschuwing. Maar dat is nu -althans voorlopig- voorbij. Wie vanaf zondag 1 mei 2016 met een geweerd voertuig zonder toestemming de milieuzone betreedt, krijgt een boete van €90,–.

Roetuitstoot verminderen
Rotterdam verwacht de “verkeersuitstoot” met 20 tot 30 procent te verminderen door het hanteren van de milieuzone. De uiteindelijke doelstelling is overigens vastgesteld op 40%.  Overigens toonde de Stichting Rotterdamse Klassiekers onlangs aan, dat de invloed van de geweerde voertuigen op de luchtkwaliteit minimaal is, zeker ten opzichte van de uitstoot van bijvoorbeeld de zware industrie in de havenstad. Verder stelde de Stichting terecht dat het merkwaardig is dat- bijvoorbeeld een 2CV uit 1968 wèl de zone in mag en een jongere 2 CV- die volgens de regels in ons land nog geen oldtimer is- niét.

Uitzonderingen en ontheffingen
Oldtimers van 40 jaar en ouder zijn toegestaan in de milieuzone. Zij hebben geen ontheffing nodig. Dit geldt ook voor auto’s die bij de RDW staan geregistreerd met een U9, E2 of voldoende Euroklasse. Via een kentekencheck kan gecontroleerd worden of een voertuig wel of niet in de milieuzone is toegestaan.


Dagontheffing
Bezitters van een uit de milieuzone geweerd voertuig kunnen maximaal 12 keer per jaar een dag ontheffing aanvragen. Hier zijn geen voorwaarden aan verbonden. Een dag ontheffing is 24 uur geldig.

Langdurige ontheffing
In specifieke gevallen is het mogelijk om een langdurige ontheffing aan te vragen. Er zijn verschillende categorieën voor langdurige ontheffingsaanvragen. Voor elk van de categorieën gelden specifieke eisen.  Mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een langdurige ontheffing zijn de volgende:

 • De bezitter heeft een voertuig dat om medische redenen is aangepast.
 • Het betreffende voertuig is een bedrijfstimer. Dat kan een een trouwauto of foodtruck van 25 tot 40 jaar oud zijn waarmee eigenaren hun geld verdienen.
 • Er is sprake van ondernemerschap. De ondernemer woont en/of werkt in Rotterdam en dreigt failliet te gaan indien deze aan de voorwaarden van de milieuzone moet voldoen.
 • Het geweerde voertuig schoner is dan op basis van de Datum Eerste Toelating (DET) mag worden verwacht (Right to Challenge).
 • Betrokkenen kunnen aantonen dat deze in een bijzondere situatie zit en onevenredig wordt getroffen door de milieuzone eisen (hardheidsclausule).

Stichting Rotterdamse Klassiekers strijdt door
Hoewel er op de regels gehandhaafd wordt zal de Stichting Rotterdamse Klassiekers doorgaan in het streven om de milieuzone in Rotterdam ongedaan te maken. Men heeft onder andere de overweging uitgesproken om juridische stappen te gaan ondernemen.

 

4 Reacties

Geef een reactie
 1. Als men de binnestad van R’dam “schoon” wil houden zouden er
  nog meer maatregelen nodig zijn.
  Het vreemde is dat ik er met mijn 56 jaar oude Peugeot wel in mag.
  Maar eerlijk gezegd wil ik er helemaal niet heen , al krijg ik de
  benzine gratis.

 2. Als de politiek beweert dat die oudere auto’s meer vervuilen mogen ze ook aantonen dat die auto’s evenveel kilometers rijden als nieuwe. Want anders vergelijk je appels met peren.

  Ik zie trouwens geregeld moderne diesels enorme roetwolken uitblazen. Alleen politici met oogkleppen op zien die niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

21-ste Oldtimerfestival in Hoornsterzwaag wordt weer een bont spektakel

Brazilië

Klassiekers in Brazilië