in

Benzineauto mag milieuzone Rotterdam weer betreden.

Milieuzone Rotterdam
Feestdagen content banner

De gemeente Rotterdam mag benzineauto’s van vóór 1 juli 1992 voorlopig NIET uit de Rotterdamse milieuzone weren. Dat blijkt uit een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (11 oktober 2017). In de milieuzone heeft het gemeentebestuur een verbod opgelegd voor dieselauto’s van vóór 1 januari 2001 en benzineauto’s van vóór 1 juli 1992 in het gebied ten noorden van de Nieuwe Maas binnen de Ring. De uitspraak van de voorzieningenrechter gaat alleen over de benzineauto’s en niet over de dieselauto’s. Benzineauto’s mogen derhalve de milieuzone Rotterdam weer betreden.

Uitspraak rechtbank

De uitspraak van de voorzieningenrechter is een vervolg op een eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam in juni van dit jaar over de milieuzone. Daarin oordeelde de rechtbank dat benzineauto’s van vóór 1 juli 1992 niet langer uit de milieuzone geweerd mogen worden. Het gemeentebestuur had naar het oordeel van de rechtbank “niet aannemelijk gemaakt dat deze voertuigen gezamenlijk een onevenredig groot deel van de uitstoot van stikstofdioxide veroorzaken”. Het weren van die auto’s uit de milieuzone heeft zodanig nadelige gevolgen voor deze autobezitters, dat de gevolgen daarvan “onevenredig zijn” tot het doel van de milieuzone.


Verkeersbesluit herroepen

De rechtbank herriep daarom het besluit voor de oude benzineauto’s. Zij sloot uit dat het gemeentebestuur voor de benzineauto’s een besluit met dezelfde strekking kon nemen en bepaalde dan ook dat het gemeentebestuur dat ook niet hoefde te doen. Het gemeentebestuur nam echter wel een nieuw besluit op 1 augustus van dit jaar. Het besloot daarbij opnieuw de benzineauto’s van vóór 1 juli 1992 uit de milieuzone te weren.

Nieuw besluit

In de nieuwe uitspraak oordeelt de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak dat het gemeentebestuur onjuist heeft gehandeld. Rotterdam wordt verweten, opnieuw “een besluit met dezelfde strekking te hebben genomen”. Naar het oordeel van de rechtbank zijn hiervoor geen mogelijkheden. Het gemeentebestuur is aan dat oordeel van de rechtbank gebonden. Omdat het bovendien gaat om een ingrijpende maatregel voor inwoners van Rotterdam, die in de milieuzone wonen en met hun oude benzineauto hun woning niet meer kunnen bereiken, heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak het nieuwe besluit van het gemeentebestuur geschorst. Totdat er een definitieve uitspraak is gedaan in deze zaak, mogen benzineauto’s van vóór 1 juli 1992 de Rotterdamse milieuzone weer betreden.

Gemeente Rotterdam niet blij

De gemeente Rotterdam reageerde. “Uiteraard zijn wij teleurgesteld over deze uitspraak. Oude benzineauto’s zijn enorm vervuilend. Tevens dragen zij voor ruim 20% bij aan de afname van NOx-uitstoot. Het weren van deze groep is heel belangrijk voor de Rotterdamse gezonde lucht. Zeer recent heeft een rechter in de zaak van Milieudefensie tegen de Staat geoordeeld dat op de kortst mogelijke termijn overal aan de grenswaarden voldaan moet worden. Het weren van de oude benzineauto’s zou daar bij helpen, maar dat mag nu voorlopig niet.

Bevindingen gemeente staan haaks op TNO resultaten

De bevindingen van de gemeente staan volgens Stichting Rotterdamse Klassiekers haaks op de onderzoeksresultaten van onder meer TNO. “Daar heeft de rechter zich ook op gebaseerd.” Overigens hoopt de gemeente Rotterdam via een bodemprocedure alsnog gelijk te krijgen. Zoals gezegd kan de uitspraak van de rechter ten aanzien van het toelaten van benzineauto’s in de milieuzone ongedaan worden gemaakt.

Eindhoven: geen milieuzone

Ondertussen werd in Eindhoven duidelijk dat de gemeenteraad- in tegenstelling tot die van Rotterdam- een milieuzone voor auto’s en bestelbusjes niet ziet zitten. Milieudefensie en een aantal linkse partijen willen dat zo’n zone er komt. Veel bewoners zouden door de slechte luchtkwaliteit met gezondheidsproblemen kampen. Maar een meerderheid van de gemeenteraad ziet een milieuzone niet zitten. Zij lijkt in ieder geval te onderkennen, dat milieuzones niets bijdragen aan een verbeterde luchtkwaliteit.

Automobilia 2022 (copy)

Een reactie

Geef een reactie
  1. IK zou met mijn klassieker nog niet eens in zo’n auto onvriendelijke stad willen vertoeven. Jammer voor de Rotterdammers die er wel iets mee hebben. Met stemmen de volgende keer na denken op wie ze stemmen in de gemeente.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

  • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
  • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
  • Austin 3 Litre
  • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
  • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
  • Kawasaki GTR 1000
  • Visser’s Ambulancemuseum
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Een klassieker kopen in Frankrijk

Vrouwen en motorfietsen