in

Oude benzineauto opnieuw geweerd uit milieuzone Rotterdam

milieuzone Rotterdam
Feestdagen content banner

Vanaf zaterdag mogen benzine-auto’s van vóór 1992 de milieuzone Rotterdam opnieuw niet meer in. Half juni werd het verbod opgeschort door een rechterlijke uitspraak. De gemeente Rotterdam heeft nu een nieuw besluit genomen. Dat betekent, dat het spel opnieuw op de wagen is.

De milieuzone Rotterdam werd in april 2016 ingesteld in en rond het centrum van Rotterdam. Dat werd afgesloten voor diesels ouder dan vijftien jaar, en voor benzine-auto’s ouder dan 23 jaar. Tot op heden is een positief effect op de luchtkwaliteit vanuit diverse onderzoeken en publicaties niet gebleken. Het effect van de geweerde voertuigen is verwaarloosbaar klein.

Eerder stapte een groep bezitters van oude benzinewagens naar de rechter. De Stichting Rotterdamse Klassiekers vond dat de gemeente onvoldoende had aangetoond dat hun auto’s bijdroegen aan de slechte lucht in de stad. De rechter was het met hen eens, en liet de benzinevoertuigen weer toe.

Wethouder Langenberg heeft nu een nieuw verkeersbesluit gemaakt. Daarin wordt uitgebreider uitgelegd dat ook het weren van oude benzinemotoren essentieel is voor het milieubeleid van Rotterdam. Dat is merkwaardig, aangezien de luchtkwaliteit er niet op achteruit was gegaan sinds de oude benzineauto’s weer werden toegelaten tot de milieuzone Rotterdam.

De Stichting Rotterdamse Klassiekers vindt niet dat de maatregel dit keer wel goed onderbouwd is. Ze zijn van plan opnieuw naar de rechter te stappen. Daarnaast was de Stichting verbijsterd over het feit, dat een gerechtelijke uitspraak door de gemeentepolitiek in Rotterdam (D’66 en Leefbaar Rotterdam) zo eenvoudig terzijde werd geschoven.

De eerste zes weken krijgen overtreders nog een waarschuwingsbrief. Vanaf 18 september wordt dat een boete van negentig euro.Rotterdam pakt de handhaving dus ook voor benzineauto’s weer op. Het nieuwe verkeersbesluit vormt het zoveelste bewijs dat positiebehoud en tegen wil en dank vasthouden aan verkeerd genomen besluiten belangrijker is dan het op de juiste manier besteden van gemeenschapsgeld.

Bron: RTV Rijnmond
Bewerkt: Auto Motor Klassiek

Automobilia 2022 (copy)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

  • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
  • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
  • Austin 3 Litre
  • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
  • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
  • Kawasaki GTR 1000
  • Visser’s Ambulancemuseum
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

De BMW R80 was een noodsprong

Spaken controleren, een onderschatte actie