in

Rechter: Milieuzone Rotterdam niet langer van toepassing voor oudere benzineauto’s

Milieuzone Rotterdam
Feestdagen content banner

Personenauto’s en bestelauto’s van vóór 1 juli 1992 die op benzine rijden mogen door de gemeente Rotterdam niet langer worden geweerd uit de Milieuzone Rotterdam. Dat heeft de meervoudige kamer van de Rotterdamse rechtbank bepaald. Het verkeersbesluit blijft wel in stand voor personen- en bestelauto’s met een dieselmotor van vóór 1 januari 2001. Stichting Rotterdamse Klassiekers is verheugd over het besluit van de rechter. Die deed uitspraak in de veertien rechtszaken die tegen de gemeente Rotterdam werden gevoerd inzake de milieuzone Rotterdam.

Op 27 maart 2017 stonden de veertien eisers tegenover de gemeente voor de meervoudige kamer in Rotterdam. Stichting Rotterdamse Klassiekers was samen met de FEHAC aanwezig om de eisers te steunen. De eisers en honderden andere gedupeerden hebben de uitspraak van de rechter in spanning afgewacht.

Milieuzone Rotterdam blijft van kracht voor diesels

Benzine voertuigen én voertuigen met de combi benzine/LPG kunnen weer op de Noord oever van Rotterdam rijden. Ook komen zij dan weer in aanmerking voor een parkeervergunning. De uitspraak geldt dus niet voor iedereen. De milieuzone Rotterdam blijft van kracht voor diesel voertuigen met een bouwjaar voor 2001. Dat blijft zo tot dat deze voertuigen de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt.


“Stap in de goede richting”

Stichting Rotterdamse Klassiekers is blij met deze uitspraak. “Dit is een stap in de goede richting. De Algemene Bezwaren Commissie had dit advies al eerder bij de wethouder neergelegd, maar zonder argumenten heeft de wethouder dit naast zich neergelegd. Nu de rechter het beroep heeft uitgesproken, kan de wethouder dit niet meer negeren.” Niels van Ham van de Stichting Rotterdamse Klassiekers gaf verder nog aan, dat deze uitspraak- ook technisch gezien- nauwelijks teruggedraaid kan worden. “De onderbouwing, en dat is door meerdere partijen bevestigd, is waterdicht.” Verder zei een opgetogen van Ham, de uitspraak van de rechter “een felicitatie voor alle Rotterdammers te vinden.”

“Te kort dag”

De personen- en bestelauto’s met benzinemotoren van vóór 1 juli 1992 en personen- en bestelauto’s met dieselmotoren van vóór 1 januari 2001 behoorden de afgelopen tijd tot de categorie “geweerde voertuigen”. Vanaf 1 mei 2016 werd actief gehandhaafd, terwijl de ingangsdatum van de milieuzone Rotterdam op 1 januari 2016 werd gesteld. De rechtbank oordeelde, dat de laatstgenoemde datum te kort door de bocht was. In november 2015 werd namelijk besloten om de milieuzone Rotterdam uit te breiden met de categorie geweerde personen- en bestelauto’s, en dat er te weinig tijd was voor de eigenaren om te anticiperen op de milieuzone maatregel. Daarom werd in Rotterdam besloten, om vanaf 1 mei 2016 actief te handhaven. Wat er met de boetes voor benzine en benzine/LPG voertuigen gaat gebeuren, is nog niet bekend.

TNO

Ook is niet met cijfers onderbouwd wat het effect is van het weren van deze groep auto’s. Volgens een rapport van TNO maken die slechts 0,14% van het totale verkeer uit. Op basis van datzelfde rapport van TNO acht de rechtbank het aannemelijk dat de maatregel voor deze kleine groep auto’s een te verwaarlozen milieuopbrengst oplevert. De rechtbank heeft zelf bepaald dat de Milieuzone Rotterdam niet van toepassing zal zijn op personen- en bestelauto’s op benzine van vóór 1 juli 1992. “Het gemeentebestuur heeft niet aannemelijk gemaakt dat deze voertuigen gezamenlijk een onevenredig groot deel van de uitstoot van stikstofdioxide veroorzaken”, aldus de rechtbank.

Campers

De rechtbank heeft verder geoordeeld dat B en W van Rotterdam voldoende rekening hebben gehouden met de specifieke belangen van de eigenaren van campers. Voor hen werd alsnog voor maximaal twaalf keer per jaar een in- en uitpakontheffing van 72 uur gecreëerd. Dit gebeurde in combinatie met de mogelijkheid om voor twaalf keer per jaar een dag ontheffing te gebruiken.

Diesel

Voor wat betreft de eigenaren van dieselvoertuigen verandert er niets. De uitspraak van de rechtbank lijkt een indicatie te zijn voor de toekomst van oudere voertuigen met dieselmotoren. Eerder werd namelijk al bekend, dat oude diesels vanaf 2019 zwaarder worden belast. Het neemt niet weg dat de beslissing van de rechtbank voor het eerst in jaren op basis van gerede argumenten en deels juiste verhoudingen is genomen. Niels van Ham van Stichting Rotterdamse Klassiekers besluit. “Zoals gezegd is het een geweldige stap in de goede richting. Wat blijft is dat de maatregel veel geld heeft gekost, waar het gaat om het weren van de nu weer toegelaten voertuigen. Milieudefensie was bij monde van Anne Knol minder blij met de uitspraak. “Het individuele belang wint het van het collectief”. Anne Knol vergeet daarbij gemakshalve, dat de geweerde groep auto’s slechts 0,14% van het totale verkeer behelst.

“milieuzone Rotterdam voor grootste deel in stand”

De gemeente Rotterdam reageerde uiteraard. “Het grootste deel van de milieuzone Rotterdam blijft in stand. Dat betekent dat wij een robuuste maatregel hebben genomen.” Tot slot gaf het college aan, zich te beraden op stappen.

Automobilia 2022 (copy)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

  • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
  • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
  • Austin 3 Litre
  • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
  • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
  • Kawasaki GTR 1000
  • Visser’s Ambulancemuseum
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Harley-Davidson: de overlevers

De zaag er in. Mag dat? Een halve XS650