in

VW-schandaal stelt binnenlands dieselbeleid in nieuw daglicht

Volkswagen sjoemelde met de emissienormen van 2.0 TDI motoren, welke onder anderen in de VW Golf werden gemonteerd. Afbeelding: VW
ER Classics Desktop 2022

Het schandaal rondom gemanipuleerde dieselemissies bij Volkswagen beïnvloedt al enige tijd het nieuws. Het VW-gate wakkerde opnieuw de vaderlandse discussie over theoretische en daadwerkelijke waarden aan. De binnenlandse politiek betrokkenen reageerden verbijsterd. Die selectieve verontwaardiging is onterecht, want de discussie speelt al jaren. Daarnaast werden de werkelijke gegevens al eerder aangetoond. Ook de vaderlandse kwaliteitskranten deden onderzoek. Ze namen de gelegenheid te baat om de resultaten als nieuws te brengen. 

De Volkskrant nam bijvoorbeeld een indrukwekkend aantal nieuwe dieselauto’s onder de loep. Men trok de conclusie dat de sterk begrensde Nox normen matig tot sterk werden overschreden. Het Algemeen Dagblad deed hetzelfde. De uitkomsten van de onderzoeken worden -zeker nu Volkswagen zo in opspraak is geraakt-dankbaar omarmd. Ze plaatsen met terugwerkende kracht veel bevindingen in een ander daglicht. Moderne diesels stoten meer NoX en Co2 uitstoten dan de brochures en testresultaten beloven. Het effect op de luchtkwaliteit van Diesels ouder dan vijftien jaar verdient een definitieve nuance. Historische bevindingen ten aanzien van deze groep motorrijtuigen moeten vanuit milieuperspectief worden herzien.


Volkswagen sjoemelde met de emissienormen van 2.0 TDI motoren, welke onder anderen in de VW Golf werden gemonteerd. Afbeelding: VW
Volkswagen sjoemelde met de emissienormen van Euro 5 TDI motoren. Deze krachtbronnen werden onder anderen in de VW Golf  gemonteerd. Afbeelding: VW

Afwijkende waarden al veel langer bekend
De afwijkende praktijkwaarden op het gebied van verbruik en emissies zijn al veel langer bekend. Ze werden door diverse automedia al eerder aangetoond. Daarbij verscheen in juni van dit jaar een rapport van TNO. Daarin werd opnieuw gesteld dat de NoX praktijkwaarden van nieuwe personen-en bestelauto’s in de afgelopen twintig jaar nauwelijks bleken te zijn veranderd. Het CE Delft stelde het in 2013 ook vast. De politiek betrokkenen hadden de uitkomsten van binnenlandse en buitenlandse onderzoeken serieus moeten nemen. Ze waren kant en klaar beschikbaar. Maar deze werden volkomen genegeerd omdat het miljarden verslindende stimuleringsbeleid voor schone motorrijtuigen prioriteit nummer één was. Daar wilden de verantwoordelijken in Den Haag jarenlang niet aan tornen.

Dieselbeleid in ander daglicht
Nu onderzoeksresultaten omarmd worden en het VW-schandaal om zich heen grijpt wordt het recente dieselbeleid in een ander daglicht geplaatst. De nieuwe ontwikkelingen bevestigen in ieder geval dat de milieuzone in Utrecht op basis van de verkeerde gronden en uitgangspunten is vastgesteld. Ze vertellen ook dat een niets opleverende, duur uitvoerbare en voor eigenaren waarde verminderende MRB-regeling niet vanuit het juiste perspectief is gecomponeerd. Om over het miljardentekort aan geïnde bijtelling voor leaseauto’s maar te zwijgen.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu reageerde verbijsterd op het Dieselgate en de opnieuw aangetoonde praktijkemissies. Foto: Rijksoverheid
Ook Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu reageerde verbijsterd op het Dieselgate en de opnieuw aangetoonde praktijkemissies. Foto: Rijksoverheid

Politiek selectief verontwaardigd
Ondertussen reageren politieke hoogwaardigheidsbekleders op landelijk en lokaal niveau geschokt. Die verontwaardiging is gespeeld en volkomen selectief. Hij wordt nu opgehangen aan het Volkswagen schandaal. De politiek betrokkenen hebben een probleem. Maar zij kunnen nu wel nieuwe beleidsmaatregelen uitvaardigen ten aanzien van de zogenaamd schone voertuigen. En ze hebben de uitgelezen kans om het boetekleed aan te trekken voor het mislukte stimuleringsbeleid ten aanzien van schoon rijden. Die hoop lijkt op voorhand ijdel. Toch betekenen de ontwikkelingen goed nieuws voor de organisaties die terecht pleiten tegen de ridicule milieuzone in Utrecht en de oneerlijke oldtimerregeling. Autobelangen en de KNAC kunnen nu definitief de weg plaveien voor het terugdraaien van foutief genomen maatregelen ten aanzien van oudere motorrijtuigen. Door aan te tonen wat de daadwerkelijke effecten zijn van oudere diesels op het milieu. Autobelangen heeft bijvoorbeeld al eerder laten zien, uitkomsten minutieus te kunnen voorspellen. En de politiek betrokkenen hebben nu de uitgelezen kans om het dieselbeleid alsnog op een evenredige wijze toe te gaan passen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het augustusnummer, met daarin:

  • Fiat 127 uit 1972
  • Heemskerk V-twin, de beste motorfiets die BSA nooit gebouwd heeft
  • Restauratie Mini Traveller 1963
  • Peugeot 104, een feestje
  • Volkswagen Golf Country liep te ver op zijn genre vooruit
  • Rijden met een Yamaha R5 (1971-1972)
  • Verslag Wemeldinge Classic Races
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen- Deel XVI
omslag 8 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

crashtestdummy

Zonder commentaar: crashtestdummy

Ik wil van mijn motorfiets af