in

Milieuzone Utrecht symbolisch voor lokale politiek in Nederland

Oudere dieselende transportvoertuigen mogen van de Utrechtse gemeenteraad niet meer de binnenstad in.
ER Classics Desktop 2022

De gemeenteraad in Utrecht heeft ingestemd met een milieuzone voor vrachtverkeer. Daarmee worden oudere vrachtauto’s en bestelauto’s voortaan geweerd uit de binnenstad. RTV Utrecht meldde overigens wel dat voor lokale ondernemers een ontheffing mogelijk is. In diezelfde raadsvergadering werd besloten om de KNAC meer tijd te gunnen om de benodigde 2.698 handtekeningen op te halen voor een – overigens niet bindend- raadgevend referendum over een milieuzone voor personenauto’s. De discussie rondom milieuzones tonen vooral aan dat er in Nederland nog lang niet altijd gemeentegrens-overschrijdend wordt gedacht op mobiliteitsgebied.

Logistiek en economisch probleem
Dieselende bestelbussen en vrachtwagens die niet aan de Euro-3 norm voldoen worden uit de binnenstad geweerd. Voor bestelauto’s die op benzine (of gas) rijden geldt de regel nog niet. De gemeenteraad stond er namelijk op dat oudere benzineauto’s langer in de stad mogen rijden.Voor ondernemers die over een bestelauto op diesel of een vrachtwagen beschikken die niet aan de milieunorm voldoet is de maatregel slecht nieuws. Niet alleen logistiek worden de bedrijven met een probleem opgezadeld. Ook economisch ontstaat extra druk. Om goederen te kunnen leveren zal men aangewezen zijn op collega’s die wel over schone bedrijfsauto’s beschikken. Dat kost ongetwijfeld geld. Daarnaast maakt de mogelijkheid om in Nederland op lokaal niveau politieke beslissingen te nemen de zaak er niet overzichtelijker op. Want als straks in iedere stad op eigen wijze maatregelen genomen worden zal het voor transportondernemers ook in dat opzicht een hele toer worden om efficient het werk uit te voeren.


 

Middenstand wacht in spanning maatregel particuliere auto af
Ondertussen wacht de Utrechtse middenstand met spanning de ontwikkelingen af rondom de geplande milieuzones voor personenauto’s. Op dit moment is de KNAC bezig met een handtekeningenactie voor een raadgevend referendum. Zoals inmiddels bekend heeft de KNAC 2.698 handtekeningen nodig om dat referendum door te mogen laten gaan. Op dit moment staat de teller op 1.000 stuks. Mocht het referendum er komen dan is het- ook bij een meerderheid tegen milieuzones- niet zeker dat de gemeenteraad de uitslag overneemt en een streep zet door de milieuzones voor personenauto’s. Als die worden ingevoerd dan zal de automobilist met een oudere auto uitwijken naar andere plaatsen om de boodschappen te doen.

 

Grensoverschrijdend effect wordt genegeerd
De discussie rondom de Utrechtse milieuzone is een mooi voorbeeld van hoe in Nederland lokale politiek ten aanzien van mobiliteit wordt bedreven: er wordt niet gekeken naar gemeentegrens- of regionaal overschrijdende effecten. Toeleveranciers en particuliere automobilisten worden in Nederland geconfronteerd met allerlei- per gemeente- verschillende regels die vooral vanuit een lokaal belang worden vastgesteld. Een heel mooi voorbeeld daarvan is- om het op klassiekerkringen te betrekken- een artikel in de Autovisie van 6 september 1974. In die uitgave staat een reportage over de aanschaf van gemeentepolitieauto’s, waarbij iedere gemeente haar eigen inkoopbeleid kon hanteren.

 

Centraal
In het betreffende artikel stelde auteur Jan Morrien vooral vraagtekens bij de economische kant van de zaak en stelt hij dat iedere vorm van landelijk overleg op dit punt nog heel ver weg was.  Iedere gemeente bepaalde zelf welk merk werd aangeschaft en hanteerde compleet andere normen voor het wagenpark, dat jaar na jaar werd vervangen. Voorbeeld: in Haarlem reed men in een DAF en in Utrecht was de Peugeot 204 weer favoriet. Iedere gemeente was ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Centrale afspraken over inkoop en onderhoud hadden ook toen al voor forse kostenbesparingen kunnen zorgen. De Rijkspolitie kocht overigens wel uniform in. Sinds die tijd is er natuurlijk wel veel veranderd.

 

Aandacht KNAC voor Utrecht legt probleem lokale politiek bloot
Den Haag moet nu de regie gaan voeren en een eenduidig kader gaan hanteren richting lokale besluitvorming op mobiliteitsgebied. De Utrechtse milieuzones zorgen voor verwarring, omdat -bijvoorbeeld- Amsterdam al een heel ander beleid ten aanzien van de oudere “vervuilende” auto kent. Het zou de landelijke politici sieren om aan te sturen op autoluwe binnensteden, die voor iedereen binnen de transportsector wel bereikbaar zijn. Leeuwarden en Groningen zijn mooie voorbeelden. Daar zijn voor de particuliere “shopper” diverse parkeergarages rondom het centrum gebouwd. En dat werkt uitstekend. Ook al omdat de transportondernemer daardoor meer ruimte krijgt om goed zijn werk te doen. Zonder eerst in zijn kentekenbewijs te kijken of zijn voertuig wel aan Europese milieunormen voldoet.

 

4 Comments

Leave a Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het oktobernummer, met daarin:

  • Citroën CX 25 Prestige Turbo 2
  • Framebouw in nederland
  • Friese Firebird liefhebbers
  • Lancia Fulvia
  • Toyota Corona RT40
  • BMW R90S
  • Classic Days Düsseldorf
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen- Deel XVIII
omslag 10 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

band, reiunigen, bandenzwart

Banden Onderhoud Tips

alutite

Aluminium solderen