in

Nederlandse Kampeerauto Club wil uitzonderingen voor geweerde campers in milieuzones

“Bied oudere campers die zijn uitgerust met een retro roetfilter toegang tot de milieuzones die in een toenemend aantal steden worden ingesteld.” Met dat verzoek heeft de NKC zich gericht tot de Stuurgroep Stimulering Schone Vrachtauto’s en Milieuzonering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

De NKC heeft het laten inbouwen van retro roetfilters altijd gestimuleerd. Veel eigenaren van een kampeerauto op diesel hebben dan ook in een dergelijk filter geïnvesteerd. Utrecht en Rotterdam (vanaf 1-1-2016) weren echter kampeerauto’s die ermee zijn uitgerust, terwijl ze binnen de Duitse zones  wel worden toegelaten.


Uitzondering oudere campers
Verder pleit de NKC voor een uitzondering voor oudere campers van eigenaren die binnen een milieuzone wonen. Omdat campers niet geschikt zijn als vervoermiddel in de stadscentra, zou een ontheffing voor deze groep in beperkte mate gevolgen hebben voor het milieu, terwijl een ontheffing voor eigenaren in de milieuzone van belang is. De NKC voert daarbij praktische redenen aan, zoals het in- en uitladen van vakantie of andere bagage. De NKC gaat bij het noemen van deze redenen overigens voorbij aan het feit dat bezitters van niet ontheven en geweerde personen- en bedrijfsauto’s (in Utrecht zijn dat bijvoorbeeld de betreffende voertuigen met een datum eerste toelating vóór 1-1-2001) daar ook in sterke mate mee te maken hebben.

NKC verzoek vindt in Utrecht waarschijnlijk geen gehoor
Het verzoek van de NKC om campers na montage van een roetfilter wèl tot de milieuzone toe te laten vindt in Utrecht naar alle waarschijnlijkheid geen gehoor. “Want”, zo stelt de gemeente Utrecht, “het effect van deze toepassing van tegen. De filters maken de uitlaatgassen minder schoon dan verwacht.” De gemeente Utrecht heeft overigens al de regel ingesteld dat bewoners van de milieuzone zes keer per jaar een dag ontheffing kunnen krijgen voor de normaliter geweerde camper. Hoeveel haken en ogen de Stichtse milieuzone ook kent: die zes keer per jaar volstaan, zeker in relatie tot het uitgangspunt dat een camper helemaal niet geschikt is voor vervoermiddel in centra. In Rotterdam kunnen alle “geweerde” automobilisten trouwens twaalf keer per jaar een ontheffing krijgen. Verschillende uitgangspunten derhalve, die niet zullen verdwijnen zolang de lokale overheden naar believen hun eigen regels binnen dit thema mogen vaststellen. Ook daarom is het streven van de NKC dapper, maar op landelijke schaal nauwelijks realiseerbaar. Extra uitzonderingen voor kampeervoertuigen op lokaal niveau zullen daarnaast de discussie over ongelijke behandeling van automobielbezitters nieuw leven inblazen.

Het beste alternatief voor milieuzones
In ieder geval zullen ze de zaak niet duidelijker maken. Ook daarom blijft het beste alternatief voor de milieuzones -we zeggen het bij herhaling- het in het leven roepen van verkeersluwe zones met ontheffingen voor bewoners en (logistiek) bestemmingsverkeer. Niet op decentraal niveau geregeld, maar op landelijk niveau. Het elimineert een aanmerkelijk deel van discussie in dit thema.

 

 

 

 

Een reactie

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Motor reinigingsmiddelen. Voor inwendig gebruik…

gewoon rijden met die klassiekers! Het hele jaar door. Leuk en duurzaam

De kwartaal regeling en duurzaamheid