in

Morgen uitspraak in rechtszaak KNAC tegen gemeente Utrecht over milieuzone

ER Classics Desktop 2022

De Koninklijke Nederlandse Automobiel Club kijkt uit naar de uitspraak in het hoger beroep tegen de Utrechtse milieuzone. De belangenbehartiger heeft genoeg redenen om te vertrouwen op een goede afloop. “De landelijke politieke ontwikkelingen sterken ons in de overtuiging dat wij een goede kans maken om het gelijk aan ons zijde te krijgen.”

Wanneer de rechter daadwerkelijk een uitspraak doet in het voordeel van de KNAC, betekent dat niets meer en niets minder dan het onmiddellijke einde van de Utrechtse milieuzone, welke vanaf 1 januari 2015 bindend is geworden. Automobilisten met een dieselvoertuig uit de bouwjaren vóór 2001 mogen sinds deze datum de Utrechtse binnenstad niet meer in.

Sinds 2013 in actie tegen milieuzone Utrecht
Sinds 2013 voert de KNAC actie tegen de milieuzone. De gemeente Utrecht weerde als eerste de “vervuilende voertuigen” uit de binnenstad. De KNAC stelt dat de effecten van een zone helemaal niet aangetoond kunnen worden en dat het verbannen wagenpark verwaarloosbaar is ten opzichte van het totale verkeersaanbod. In de eerste rechtszaak werd de KNAC in het ongelijk gesteld, waarna men besloot om in hoger beroep te gaan.


Twee keer uitgesteld
Er werd duidelijkheid verwacht rond het begin van november, maar om onduidelijke redenen stelde de Rechtbank de uitspraak tot twee keer toe uit. Op 22 januari aanstaande zal na 11.30 uur duidelijk zijn of Vrouwe Justitia alsnog gevoelig blijkt voor de argumenten tegen de ingestelde milieuzone. De KNAC droeg in het recente en verdere verleden al voldoende beweegredenen aan tegen het instellen en operationeel houden van de zone in Utrecht. Verder werd in december 2015 een motie van VVD kamerlid Barbara Visser tegen de milieuzones in Nederland aangenomen.

“Positief gestemd”
In de aanloop naar de uitspraak van morgen spraken we met KNAC directeur Peter Staal. Hij gaf aan positief gestemd te zijn over het verloop. “Een heel belangrijke pijler onder dat optimisme is het verkeersbord waarmee nu milieuzones worden aangeduid. Dat is een vrachtwagenbord en expliciet niet bestemd voor personenauto’s. De gemeente heeft nu zelf ongeoorloofd een bord gehanteerd in afwachting van de komst van een definitief geaccepteerd en in de Wegenverkeerswet opgenomen verkeersbord. Dat, zo heeft de minister van Milieu en Infrastructuur gezegd, zal er niet komen.” Het feit dat de Tweede Kamer een motie van VVD-kamerlid Barbara Visser aannam zorgt ook voor optimisme. Wanneer het bord ongeldig wordt verklaard wordt de milieuzone naar alle waarschijnlijkheid geacht nooit bestaan te hebben. “En dan kunnen uitgedeelde boetes ook teruggevorderd worden.”

KNAC blijft hameren op principiële kwesties
De KNAC blijft overigens volgens Peter Staal hameren op principiële kwesties en bezwaren ten aanzien van de milieuzone. “Het blijft een vreemd fenomeen om te constateren dat een leeftijdsgrens van een personenauto gelijk wordt gesteld aan de Euronorm. Daarnaast wordt voor de geweerde voertuigen MRB-betaald en wordt er aan de APK plicht voldaan. Ook is nooit vastgesteld hoe het exacte aandeel aan geweerde voertuigen zich verhoudt tot het toegestane verkeer.”

Zaak blijft actueel, ongeacht uitspraak
Overigens gaf Staal nog aan dat de zaak- ongeacht de inhoud van de uitspraak- na morgen ook de gemoederen zal blijven bezighouden. “De kans is heel groot dat de gemeente naar de Raad van State stapt als zij in het ongelijk worden gesteld. Wij zullen op onze beurt bij een verloren zaak ook sterk overwegen om die stap te nemen.”. Mocht de rechter zich morgen tegen de milieuzone uitspreken dan zal deze niet opgeheven worden maar zal er volgens Staal “een schorsende werking van de zone uitgaan”.

De uitspraak zal morgen om 11:30 plaatsvinden. Het verloop van de zaak is morgen onder meer te volgen op https://twitter.com/KNACnl en het Facebookaccount van de KNAC.

2 Reacties

Geef een reactie
  1. Rechtertjes luisteren niet naar gegronde redenen maar verklaren alles wat tegen de maatregelen van de (r)overheid is ongegrond. Ook al zijn deze maatregelen nog zo krom en oneerlijk! Zij denken nog steeds dat alles wat de (r)overheid bedenkt goed is voor de burgers (slaven). Dus steel niet, de (r)overheid duldt geen concurrentie!!!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het meinummer, met daarin:

  • Chevrolet Corvair Monza Sport-Sedan
  • Fiat 238
  • Honda TL250
  • Renault Mégane Coupé
  • Revisie van hydraulisch bedienbare remklauwen – Deel 1
  • Volkswagen 411
  • Volvo Duett restauratie.
omslag amk 5 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

VVD Rotterdam wil maandelijkse rapportage effecten milieuzone

Nay, koffemaker, kofferset SL

Koffers op maat