in

6 december belangrijke dag voor KNAC in strijd tegen milieuzone

Milieuzone
Feestdagen content banner

Op dinsdag 6 december behandelt de Raad van State het hoger beroep, dat de KNAC heeft aangetekend tegen de uitspraak van de Rechtbank Utrecht in verband met de milieuzone in Utrecht. Op 10 januari deed de Rechtbank Utrecht een uitspraak, waarin zij een aantal bezwaren gegrond achtte, maar desondanks toch besloot om de milieuzone in stand te houden. De KNAC, al sinds 2013 gekant tegen de milieuzone, was het daar niet mee eens. De zitting start om 10 uur.

Nog even terug in de tijd. De Rechtbank Utrecht vernietigde aanvankelijk het verkeersbesluit van de gemeente Utrecht. Het bezwaar van de KNAC tegen dat besluit werd zelfs gegrond geacht. Verder noemde de Rechtbank het effect van de ingestelde milieuzone marginaal. Ze vond het niet in lijn met de resultaten die door de gemeente Utrecht werden gepubliceerd.

Nog altijd openstaande vragen

De KNAC voerde aan dat de zone voor aanzienlijke kosten zorgt. Zowel de gemeente als automobilisten betalen de rekening voor een onzorgvuldig uitgevoerde implementatie en voorbereiding. “Als er al sprake zou moeten zijn van een milieuzone, dan dient daar een uniform, nationaal beleid voor te komen”, zo meldde de KNAC, een standpunt dat tot op de dag van vandaag fier overeind staat. Verder nam de rechtbank de motie van de Tweede Kamer van eind vorig jaar niet mee. Het betrof de aangenomen motie om het tot nu toe gehanteerde bord voor milieuzones niet voor personenauto’s te laten gelden. Tot slot werd de verhouding van de vervuiling ten opzichte van andere weggebruikers buiten beschouwing gelaten.


Hoop gevestigd op Raad van State

Op 6 december mag de Raad van State zich dus buigen over deze vorm van rechtsgang. De beslissing stond in januari haaks op de bevindingen van de rechtbank en de KNAC. Daarnaast wordt ook in Rotterdam aangetoond dat het effect van de milieuzone niet meetbaar is. Wellicht kunnen ook die uitgangspunten meegenomen worden in de beoordeling. Uitstoot kent geen grenzen en maakt onderdeel van een veel groter geheel van zaken. Die hebben invloed op de Nederlandse en lokale luchtkwaliteit. Die worden ook door grensoverschrijdende (lees: het buitenland en de werking van moeder Natuur) factoren beïnvloed. Het zou de Raad van State sieren als men die overwegingen- naast de door de KNAC genoemde argumenten- wél serieus neemt en implementeert in fatsoenlijk verkeersbeleid. Over maximaal dertien weken volgt de beslissing. Mogelijk komt deze ook eerder naar voren, want na de zitting kan de Raad van State direct een uitspraak doen.

Automobilia 2022 (copy)

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

  • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
  • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
  • Austin 3 Litre
  • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
  • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
  • Kawasaki GTR 1000
  • Visser’s Ambulancemuseum
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Sludge of mayonaise

Sludge of mayonaise

Motorrijbewijs halen