Milieuzone Utrecht: Rechtbank stelt uitspraak in hoger beroep KNAC uit

Auto Motor Klassiek » Artikelen » Milieuzone Utrecht: Rechtbank stelt uitspraak in hoger beroep KNAC uit

De rechtbank in Utrecht heeft de uitspraak in het hoger beroep van de KNAC versus gemeente Utrecht over de rechtmatigheid van de milieuzone uitgesteld. Die uitspraak stond gepland voor vandaag (29 oktober). De rechtbank heeft volgens de KNAC laten weten meer tijd nodig te hebben om tot een beoordeling te komen. Wanneer de uitspraak nu zal zijn is nog niet bekend. Op 17 september jongstleden vond de zitting plaats. De KNAC had de rechtszaak aangespannen tegen de gemeente, omdat men onder meer ernstig twijfelde aan de effecten van de maatregel. Eerder dit jaar werd de KNAC in het ongelijk gesteld. Men spande vervolgens een hoger beroep aan.

Zeer beperkte meting luchtkwaliteit
De milieuzone -in het leven geroepen om diesels uit de bouwjaren vóór 2001 uit de binnenstad te weren- rammelt aan alle kanten. Er is sprake van ongelijkheid. Er wordt niet naar norm, maar naar bouwjaar van de auto gekeken. Dat leidt tot situaties waarin een zuinige diesel uit 2000 geweerd wordt, en een veelverbruiker uit 2002 niet, terwijl ze aan dezelfde Euronorm voldoen. Aan de milieueffecten wordt eveneens ernstig getwijfeld, aangezien in de Duitse steden is gebleken dat de daar geldende zones een verwaarloosbaar effect hadden. Overigens zou in Utrecht de meting van luchtkwaliteit beperkt worden ingezet. En dat is- samen met de bevinding van wethouder Van Hooijdonk waarin ze aangeeft dat er haast geen vieze diesels meer zijn- veel te weinig om tot juiste effectberekeningen te komen. Tevens komen er- getuige het aantal van 7.000 boetes- nog wel degelijk veel verbannen diesels de binnenstad van Utrecht in. Daarmee wordt de bewering van Van Hooijdonk grotendeels ontkracht. Sterker: de milieuzone werkt gewoon niet.

De rechtbank doet nog geen uitspraak in de zaak welke de KNAC aanspande tegen de Utrechtse milieuzone. Er zijn voldoende argumenten om de KNAC in het gelijk te stellen. Foto: Erik van Putten
De rechtbank doet nog geen uitspraak in het hoger beroep dat de KNAC aanspande tegen de Utrechtse milieuzone. Er zijn voldoende argumenten om de KNAC in het gelijk te stellen. Foto: Erik van Putten

Communicatiegebrek leidt niet tot einde toestroom oude Diesels
Dat heeft onder meer te maken met de onbekendheid ten aanzien van de milieuzone als gevolg van gebrekkige communicatie en onduidelijke borden leidt nog altijd tot een hoog aanbod van oude diesels in de binnenstad, voornamelijk van buiten Utrecht. Het treurige van alles is dat de milieuzone ook technisch valt te omzeilen. Omdat er zijweggetjes gebruikt kunnen worden om camera’s te omzeilen of er simpelweg helemaal geen camera’s zijn geplaatst. De inwoners van Utrecht weten dat inmiddels.


Technisch goedgekeurd, fiscale ongelijkheid
Het blijft allemaal merkwaardig. Auto’s van voor 2001 welke de roetmeting bij de APK-keuring doorstaan worden bekeurd als zij de milieuzone betreden. De straten en wegen binnen de milieuzone mogen daarnaast door “wel toegestane” voertuigen bereden worden. Ook daar zit een al eerder aangehaald ongelijkheidsprincipe in. Want voor zowel de wèl als niet toegestane dieselauto’s wordt- enkele vrijstellingen daargelaten- MRB betaald.

Uitstel speelt KNAC en gedupeerde automobilisten in de kaart
Er heerst- kortom- nog altijd veel onduidelijkheid en ongerief. Ook de rechtbank lijkt nog lang niet overtuigd van het nut en de noodzaak van de milieuzone. Het speelt de KNAC en de gedupeerde automobilisten in de kaart. En zolang er geen daadwerkelijke effecten zichtbaar zijn op de luchtkwaliteit heeft de gemeente Utrecht geen enkel argument in handen om de milieuzone in stand te houden. Ook niet nadat men zonder met de ogen te knipperen 1,4 miljoen Euro belastinggeld uitgaf voor een niet onderbouwd maatregel. En ook niet nadat de rechter eerder de gemeente Utrecht en Milieudefensie in het gelijk stelde. Het uit de hand gelopen lokale milieufeestje laat precies zien waarom milieuzones niet werken. En deze problematiek niet lokaal, maar landelijk moet worden ingevuld. De zones zouden vervangen moeten worden door autoluwe binnensteden die alleen toegankelijk zijn voor bewoners en bestemmingsverkeer. Met een verkeerscirculatiesysteem voor al het overige verkeer. In Leeuwarden en Groningen werkt het uitstekend. Die combinatie vormt simpelweg de beste oplossing. Niet eens uit milieuoverweging. Maar vooral uit evenredigheid.

REGISTREER GRATIS EN WE STUREN U ELKE DAG ONZE NIEUWSBRIEF MET DAARIN DE LAATSTE VERHALEN OVER KLASSIEKE AUTO'S EN MOTOREN

Selecteer eventueel andere nieuwsbrieven

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Als het artikel bevalt, deel het dan ook even…

2 reacties

  1. Het zou vanwege de gestelde grenzen voor kunnen komen dat je met en benzinewagen van voor de zomer 1992 niet de milieuzone in mag en met een technisch identieke wagen van na de zomer wel. Hetzelfde geldt voor dieselauto’s van 2001, dacht ik. Zo zie je dat degenen die zo’n maatregel instellen politiek willen scoren met iets waar ze de ballen verstand van hebben. Afijn, dat is dus met de HSL en de Fyra ook gebeurd.

  2. Ik hoop dat de KNAC wint
    Er is door het rijk een apk wet ingevoerd die de roetuitstoot van diesel auto’s heeft vastgesteld Ik denk dat deze wet boven die van de gemeemte staat Gemeentes gaan nu op eigen houdje eigen regels instellen en hebben lak aan wat de regering heeft vastgesteld. Als dit door gaat kunnen gemeenten zelf eigen regels opstellen voor allerlei zaken die de regering al in wetten heeft ingevoerd
    Dit is een vorm vn willekeur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here