in

Rotterdam in hoger beroep tegen uitspraak rechter over milieuzone Rotterdam

milieuzone Rotterdam
Beste Klassiekerliefhebber

Geniet van dagelijks gratis verhalen over oldtimers in uw email en schrijf gratis in. 

Zoals verwacht gaat de gemeente Rotterdam in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank om oudere benzineauto’s weer toe te laten binnen de milieuzone Rotterdam. Pex Langenberg, wethouder van mobiliteit, duurzaamheid en cultuur in de havenstad, is niet blij met het besluit, dat op 14 juni jongstleden werd genomen. “De intensiteit van het aantal oudere auto’s in de zone neemt weer toe. En daarmee de vervuiling ook.” De gemeenteraad van Rotterdam gaat op zeer korte termijn in debat over het thema.


Langenberg haalt de Koersnota aan. Daar is onder meer in vermeld hoe bijgedragen kan worden aan de doelstellingen voor een verbeterde luchtkwaliteit in Rotterdam. “Wij hebben het weren van auto’s daarbij simpelweg nodig, het is een belangrijk onderdeel om de doelstellingen te bereiken.” Verder beroept Langenberg zich nogmaals op de publicatie, die onlangs naar buiten kwam en waarin werd gesteld dat een teruggang in NOX reductie van 20% voor een aanmerkelijk deel toe was te schrijven aan de geweerde voertuigengroep.

Leefbaarheid

Opmerkelijk is dat Langenberg de leefbaarheid inbrengt in zijn argumentatie om de benzineauto’s opnieuw te weren. Hij gaat voorbij aan het feit dat het aandeel van deze groep auto’s in het verkeer slechts 0,14% bedraagt, en dat de verkeersintensiteit in de havenstad alleen maar is toegenomen.

Mogelijk uitbreiding milieuzone Rotterdam met Euro 3 diesels

Langenberg blijft echter vasthouden aan zijn voornemen om de onlangs opnieuw in de milieuzone Rotterdam toegelaten benzineauto’s weer te gaan weren. “Ze stoten meer uit dan diesels die wél de stad in mogen.” De wethouder spreekt zijn zorgen verder uit over de haalbaarheid van doelstellingen in de Koersnota. “Wanneer in 2018 blijkt dat die niet behaald zijn, moet overwogen worden om het pakket maatregelen uit te breiden. Te denken valt dan aan het weren van auto’s met een Euro 3 dieselmotor. En dat is een omvangrijke groep. Die maatregel is op voorhand niet wenselijk vanwege het grote maatschappelijke effect.” Welk effect dat is wordt door de wethouder niet benoemd.

Merkwaardig

Het blijft merkwaardig. Want de Stichting Rotterdamse Klassiekers toonde eerder al aan dat zowel de uit de milieuzone Rotterdam geweerde benzine- als diesels afzonderlijk nog geen procent bijdragen aan de NO2 uitstoot in de havenstad, die de grote cruiseschepen en de vervuilende industrie een groot oog toeknijpt. En om bij de auto te blijven: een Q7 uit 2006 mag vrolijk de milieuzone Rotterdam in, een kleine en zuinige diesel van voor 2001 niet.

VVD: schadeloket voor gedupeerden

Tot slot heeft Langenberg aangegeven dat de regeling voor ombouw voor geweerde auto’s blijft bestaan. De degens blijven ondertussen gekruisd. In de gemeenteraad zal naar verwachting een stevig debat worden gevoerd. En de VVD in Rotterdam heeft al gepleit voor een schadeloket voor gedupeerden van de milieuzone Rotterdam. Zij deden prijzige aanpassingen aan hun auto’s, of verkochten ze met een aanmerkelijk verlies.

Bent u klassiekerliefhebber en bevallen u de gratis artikelen? Overweeg dan ook eens een abonnement op Auto Motor Klassiek, het gedrukte tijdschrift. Dat ploft voor een luttele jaarbijdrage elke maand bij u op de deurmat. Boordevol interessant leesvoer, speciaal voor de klassiekerliefhebber. Genoeg om u dagenlang van de straat te houden. En alsof dat niet genoeg is, draagt u ook nog eens bij aan het hele platform voor en door klassiekerliefhebbers. Daarbij heeft zo’n abonnement nog meer voordelen. Kijk maar eens op de link hierboven voor meer informatie. Een preview van het actuele nummer vindt u trouwens via deze link. Dan heeft u alvast wat te lezen, want daarin staan pagina’s van diverse artikelen.Een reactie

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

GTI Club Holland

GTI Club Holland organiseert Performance and More bij Porsche Classic Center

Mclaren

Uiterst zeldzame McLaren ’s in Louwman Museum