in

VVD Rotterdam wil maandelijkse rapportage effecten milieuzone

©The GM Company
ER Classics Desktop

De VVD in Rotterdam wil gedurende drie jaar op maandbasis een rapportage over de effecten van de milieuzone in de havenstad. Dat verzoek heeft de VVD bij het College in Rotterdam ingediend. De liberalen willen op deze wijze nauwgezet de ontwikkeling van roet en fijnstof in de stad monitoren. Tevens wil men weten hoeveel auto’s er de milieuzone in rijden, uitgesplitst naar benzine, diesel en LPG

De milieuzone in Rotterdam is per 1 januari 2016 van kracht, met het doel om  om vervuilende auto’s uit de binnenstad van Rotterdam te weren. Dieselauto’s van voor 2001 en benzinewagens van voor 1992 zijn in die betreffende milieuzone niet meer toegestaan.

40 procent minder uitstoot
Het college in Rotterdam wil dat in 2018 de roetuitstoot door wegverkeer met 40% is afgenomen’. Volgens raadslid Jan Willem Verheij moet dan ruim de helft van al het wegverkeer uit de stad verdwijnen. Volgens de huidige milieuzoneregels wordt maar vijf à zes procent van het Rotterdamse wagenpark de toegang tot de stad ontzegd.

Rapportage
Om te kunnen toetsen of de milieuzone wél effectief zou zijn wil de VVD een maandelijkse rapportage. Hierin moet onder meer worden opgenomen hoeveel auto’s er maandelijks in Rotterdam rijden en hoeveel deze uitstoten, Ook zou er in de rapportage moeten staan hoeveel waarschuwingen en boetes er zijn uitgedeeld aan auto’s die de zone overschrijden.

265 verboden auto’s per dag
Volgens Metronieuws rijden er dagelijks 265 auto’s de Rotterdamse milieuzone in die daar niet mogen komen. Als de gemeente Rotterdam per 1 januari boetes was gaan uitdelen, dan was de stadskas met een kleine 3 ton gespekt. Overigens worden er pas per 1 mei boetes uitgedeeld aan automobilisten welke met een “verboden” voertuig de milieuzone betreden. Diverse Rotterdammers hebben laten zien die datum niet af te willen wachten. Rond de jaarwisseling werd namelijk bekend dat er ruim 6.500 aanvragen voor de sloopregeling werden ingediend en dat er 10.000 “vervuilende” auto’s uit het stadshart van Rotterdam zijn verdwenen.

Rapportage eerste stap op weg naar aantonen nut en noodzaak
Het verzorgen van maandelijkse rapportage over de effecten van de milieuzone lijkt een goed uitgangspunt. Deze kunnen pas goed worden gemeten op het moment dat deze effecten niet door andere “vervuilende” aspecten worden beïnvloed. Desondanks wil de VVD in Rotterdam via vaste luchtmeetpunten de concentraties van meerdere vervuilende stoffen laten vaststellen en het aantal “verboden auto’s” op dag en maandbasis afzetten tegen het totale verkeersaanbod dat de milieuzone in rijdt. De liberalen in Rotterdam willen in ieder geval gedurende 36 maanden de ontwikkelingen van vervuilende uitstoot volgen. Men geeft daar een goed signaal mee af, omdat men op deze manier vooral grondig kan onderbouwen of een milieuzone zowel op de korte als lange termijn zin heeft, terwijl het beleid daarin aan de hand van rapportages tussentijds kan worden bijgestuurd.

One Comment

Leave a Reply
  1. Een “vervuilende” diesel wordt vervangen door een nieuwe diesel, bijv. een Mercedes C220, die volgens TNO in de praktijk 20x meer vervuilend blijkt te zijn dan op papier… Kortom, ik ben benieuwd naar de uitkomsten van deze maandelijkse rapportage. Ook zou ik wel eens een praktijktest willen zien tussen een 20 jaar oude diesel en een nieuwe, “schone” diesel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

ruiten Ontdooien met warm water

Elk voordeel … Ruiten ontdooien met warm water

Morgen uitspraak in rechtszaak KNAC tegen gemeente Utrecht over milieuzone