in

Vooraan in de file

ER Classics Desktop

‘Vroeger’ was bekend dat àls er een file was, er een DAF of een Citroën 2CV voorop moest rijden. De Goggomobil was toen al goeddeels uit het straatbeeld verdwenen, dus de kans dat zo’n pruttelend ding het fileleed veroorzaakte, was zo goed als uitgesloten. Dat de Duitse eigenaar van de hierbij afgebeelde Goggomobil Coupé gevoel voor humor heeft, misschien wel ‘zelfspot’, moet duidelijk zijn. ‘STAU’ (voor het geval dat, dat is het Duitse woord voor ‘file’) staat er op zijn nummerbord en geeft aan dat je als (gehaaste) automobilist daar in ieder geval niet achter moet rijden… Al was het maar voor de stank die zo’n klein ding tijdens het rijden veroorzaakt…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

LS2: Kwaliteit uit China

olielekkage

Wondermiddel? Weekmaker!