in

Olie verversen

olie verversen
Olie verversen. Bij klassiekers is dat redelijk kort, namelijk elke 5000 km of 3. Bij motorfietsen was het vaak zelfs elke 2500 km.
Tegenwoordig echter al gauw 30.000 km of jaarlijks. Omdat een klassieker meer langs de zuiger “lekt”, en in verhouding met de huidige techniek een vrij ‘primitief’ branstofsysteem heeft, verzuurt, veroudert  en vervuilt de olie in een klassiek motorblok veel sneller dan in een moderne motor.
Onze klassiekers houden trouwens om een heel scala van redenen niet van moderne, vaak dunnere olie. Alleen al vanwege de grotere toleranties binnen een klassiek motorblok en de te actief reinigende eigenschappen van moderne oliesoorten.
Daarbij is het voor oudere Amerikaanse V8’s en luchtgekoelde VW motoren belangrijk dat er tijdens in elk geval de inloopperiode na revisie wordt gesmeerd met een zinkhoudende olie. En dat is iets wat zelfs niet alle revisiebedrijven weten…
Ons advies: geef uw klassieker 1x per jaar nieuwe olie. Doe dat het liefst na de laatste rit van het seizoen.

2 Reacties

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Cadeaubon van Powerplustools

Cadeaubon van Powerplustools

Slecht uitgelijnd wiel

Uitlijnen en uitbalanceren