in

Nooit meer Prinzjesdag: Verkeerd Afgelopen

NSU Prinz, voor dit exemplaar wordt het nóóit meer Prinzjesdag!
ER Classics Desktop
NSU Prinz, voor dit exemplaar wordt het nóóit meer Prinzjesdag!

Kunt u het zich nog herinneren, de jaren zestig en de NSU reclametekst ‘Met een NSU is het elke dag Prinzjesdag’? Weliswaar gebruikte men de tekst voor het latere type, het model waarbij iedereen blij was dat de voorkant van de achterkant te onderscheiden was door de kleur van de lichtjes… Voor deze – vroege – NSU Prinz wordt het nooit meer feest. Is helemaal Verkeerd Afgelopen, ondanks het feit dat er ooit begonnen was het arme ding een ander kleurig jasje aan te doen…

One Comment

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Slechte benzine in oldtimers?

Citroën BX oldtimer