in

Milieuzone nieuws: D’66 haalt uit naar VVD

In Rotterdam strijdt de Stichting Rotterdamse Klassiekers al enige tijd tegen de milieuzone en vóór een alternatief, dat bijvoorbeeld op infrastructureel niveau veel meer resultaat -en dus ook gezondere lucht- oplevert. Regelmatig worden de politiek verantwoordelijken in Rotterdam benaderd om te werken aan een betere oplossing. D’66 wethouder Pex Langenberg houdt echter vast aan de milieuzone. De Stichting was daarom verrast over het landelijke 10-puntenplan van D’66, waarin onder anderen de gebrekkige grond voor het uitsluiten van bepaalde motorrijtuigen werd toegelicht. Stientje van Veldhoven van D’66 noemde één van de consequenties van de milieuzone oneerlijk.

Uithaal naar VVD

In dat gezonde luchtplan haalt D’66 uit naar minister Schultz van Haegen. In het document stellen de democraten het volgende.  “Het kan zijn dat de lucht zo ongezond is, dat een gemeente en haar inwoners ervoor kiezen om een milieuzone voor schone lucht in te stellen. Ondanks herhaalde verzoeken van D66 weigert Minister Schultz om in het kentekenregister op te nemen wat auto’s uitstoten. Daardoor kan een gemeente alleen op basis van het bouwjaar bepalen of een auto een milieuzone in mag. Stientje van Veldhoven van D’66: “Schultz heeft jarenlang geweigerd goed beleid te maken. Daarom moesten mensen in een milieuzone soms hun net iets oudere, maar schonere auto verkopen. Dat is oneerlijk. Het is onwil van de minister, technisch is dat namelijk gewoon mogelijk.”

Geen eenheid van tenue bij politieke beslissingen


De Stichting Rotterdamse Klassiekers vraagt zich af waarom D’66 in Rotterdam dan wel vasthoudt aan een milieuzone. Hoewel gemeenten bevoegd zijn om binnen bepaalde kaders eigenstandig beslissingen te nemen, is die verbazing begrijpelijk. In Rotterdam wordt tegen wil en dank een maatregel in de lucht gehouden. Die sorteert geen effect. Daarnaast lijkt het erop dat de eenheid van tenue in het nemen van politieke beslissingen bij D’66 ontbreekt. Dat is overigens politiek breed het geval. In 2015 werd bijvoorbeeld een motie van Barbara Visser (VVD) tegen milieuzones door de Tweede Kamer aangenomen. Minister Schultz van Haegen riep een dag later “dat het instellen van deze zones vooral een gemeentelijke aangelegenheid zou moeten zijn.”

Luchtkwaliteit belabberd in Rotterdam

Ondertussen is het met de luchtkwaliteit in Rotterdam belabberd gesteld. Enige tijd geleden werd duidelijk dat met name de concentraties stikstofdioxide (NO2), stikstofmonoxide (NO) en fijnstof (PM10) sinds de invoering van de milieuzone substantieel zijn toegenomen. Het verkeersaanbod groeit, terwijl het kleine aandeel van gesanctioneerde auto’s daalt. In maart 2016 riepen de Rotterdamse fracties van de VVD en de PvdA de wethouder al op de effecten van de milieuzone maandelijks te rapporteren.

WOB verzoek Stichting Rotterdamse Klassiekers

Ook de Stichting Rotterdamse Klassiekers dringt op openbaarmaking van de gegevens aan. Zij diende op 2 januari een WOB-verzoek in bij de gemeente Rotterdam. Daarin eist de Stichting onder meer opheldering over de daadwerkelijke gemeten resultaten (dus niet op basis van een wagenparkscan). Ook vraagt men naar het aantal gesloopte motorrijtuigen als gevolg van de maatregel. Verder ziet de Stichting graag een gespecificeerd kostenoverzicht én opheldering over de normering die Rotterdam hanteert ten aanzien van het vaststellen van vervuiling. De Stichting Rotterdamse Klassiekers heeft nog geen antwoord ontvangen. Intussen dringt men op een bespoediging van de openbaarmaking van gegevens aan. De gemeente Rotterdam gaf eerder aan, begin april met de eerste evaluatieresultaten naar buiten te kunnen komen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Aston Martin Lagonda: even broos als briljant

Klassiekers als verdienmodel. Werkt dat?

Klassiekers als verdienmodel