in

Stichting Rotterdamse Klassiekers verbijsterd over berichtgeving milieuzone Rotterdam

Taxaties mobiel

De Stichting Rotterdamse Klassiekers heeft verbolgen gereageerd op de berichtgeving van de gemeente Rotterdam over de milieuzone Rotterdam. Daarin wordt gesteld dat de luchtkwaliteit sinds de invoering van de milieuzone Rotterdam in de havenstad met 20% is verbeterd. “Men heeft een wagenparkscan verricht, geen daadwerkelijke meting.” De gemeente Rotterdam beroept zich op een TNO onderzoek. De Stichting Rotterdamse Klassiekers bestrijdt het bericht en weerlegt de inhoud van het persbericht. Tevens kondigt ze nieuwe acties aan. “De wethouder vertelt gewoon onwaarheden op basis van een volstrekt verkeerde meetmethodiek.”

Op 1 november stuurde de Stichting Rotterdamse Klassiekers een brief naar de gemeente Rotterdam met de vraag om met meetresultaten te komen op het gebied van de werking van de milieuzone Rotterdam. De Stichting stuurt aan op daadwerkelijke meetresultaten en niet op een wagenparkscan. Het is namelijk evident dat er minder oudere auto’s in Rotterdam rijden wanneer er boetes worden uitgedeeld. “En dus is dat de stuurinformatie van de betrokkenen, die vóór de handhaving van de milieuzone Rotterdam zijn. Maar de rekenmethodiek zegt niets over een toe- of afname van de luchtkwaliteit.”

Juistheid berekeningen Stichting Rotterdamse Klassiekers eerder bevestigd

De Stichting Rotterdamse Klassiekers verklaart meer. TNO (Arjan Eijk) heeft in een persoonlijk gesprek met de Stichting en de gemeente Rotterdam heeft aangegeven dat berekening van de Stichting Rotterdamse klassiekers mogelijk kloppen. Het gaat om cijfers met betrekking tot de reductie van NO2 en PM10. De berekening is hier te vinden. Deze cijfers zijn bovendien onderschreven door de Algemene Bezwaarschriften Commissie (ABC) die deze zaak heeft behandeld. De uitspraken van de ABC heeft de D66 Rotterdam naast zich neergelegd. Stichting Rotterdamse Klassiekers is in het gelijk gesteld door de commissie.

De berichtgeving rondom de milieuzone Rotterdam doet opnieuw stof opwaaien. Afbeelding: Niels van Ham/Stichting Rotterdamse Klassiekers
De verbijsterende berichtgeving rondom de milieuzone Rotterdam doet opnieuw stof opwaaien. Afbeelding: Niels van Ham/Stichting Rotterdamse Klassiekers

“Berekeningen gemeente Rotterdam kennen verkeerde grondslag”

In een interview met Auto Motor Klassiek (AMK 11-2016) gaf Niels van Ham- voorzitter van de Stichting- aan “geen problemen te hebben met maatregelen die de luchtkwaliteit dienen, maar dat deze dan wel genomen moeten worden op basis van reële gronden.” De inhoud van het persbericht vanuit de gemeente Rotterdam wordt nu weerlegd. “We zien via luchtmeetnet.nl dat 2016 ten opzichte van 2015 een veel slechter jaar is met betrekking tot de uitstoot van zowel PM10 als NO2.Dit heeft verschillende oorzaken. Op dit moment vinden wij dat wethouder Langenberg van D66 Rotterdam wederom het college en de burgers foutief en onvolledig informeert. Hij heeft namelijk niet DCMR en TNO laten meten. Hij heeft ze auto’s laten tellen.”

Gemeenteraad moet cijfers onderbouwen

Daarnaast vindt de Stichting Rotterdamse Klassiekers het zeer kwalijk dat de een partij als D66 de op verkeerde gronden geconcludeerde resultaten omarmt. De Stichting zal alle overige partijen in de Rotterdamse raad en in het college oproepen om deze cijfers te laten verduidelijken en goed te laten onderbouwen aan de hand van daadwerkelijke luchtkwaliteit metingen. “Mocht de wethouder dit niet kunnen doen dan zullen wij rectificatie van de wethouder eisen . Wanneer dit ook niet gedaan wordt verwachten wij een motie van wantrouwen”, zo meldt de Stichting Rotterdamse Klassiekers.

Aangekondigde en onaangekondigde acties

Tot slot geeft ze aan, dat de wijze van optreden van wethouder Pex Langenberg aanleiding biedt tot nieuwe acties. “Aangezien de wethouder (een volksvertegenwoordiger) niet antwoordt op vragen van burgers maar wel onwaarheden in de pers verspreidt zullen wij wederom acties gaan voeren. De eerste geplande actie is 12 maart 2017. Voor deze datum is gekozen omdat de meeste young- en oldtimers de wintermaanden niet rijden. Wij beraden ons op nog meer acties. Aangekondigd en onaangekondigd.” Het spel in Rotterdam is op de wagen. En terecht. Want het moet maar eens over en uit zijn met de schijnargumenten die als excuus dienen om op onbezonnen wijze miljoenen aan gemeenschapsgeld uit te geven. Miljoenen, die tot een verslechtering van de luchtkwaliteit hebben geleid.

Feestdagen content banner

2 Reacties

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

  • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
  • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
  • Austin 3 Litre
  • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
  • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
  • Kawasaki GTR 1000
  • Visser’s Ambulancemuseum
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Een ondergeschoven kind: de Citroën Axel

Zastava Yugo