in

KNAC overweegt stap naar Raad van State

©The GM Company

Ondanks het feit dat de Rechtbank Utrecht heeft bepaald dat de milieuzone in het centrum van die stad nauwelijks effect heeft en de besluitvorming eromheen rammelt, blijft de zone voorlopig wel intact. Reden voor de KNAC om over vervolgstappen na te denken.

“Het was inderdaad een bijzondere uitspraak die we op 22 januari op ons bureau kregen”, aldus directeur Peter Staal. “De Rechtbank deelde veel van onze bezwaren, maar zag uiteindelijk toch geen reden om dit Utrechtse fenomeen terug te draaien. Jammer natuurlijk. Toch ben ik positief, want feitelijk meldt de Rechtbank dat de milieuzone inderdaad slechts een marginaal effect heeft op de luchtkwaliteit in de binnenstad en dat de totstandkoming ervan nou niet bepaald een schoonheidsprijs verdiende. Dat strookt met onze mening dat er ook in die fase onzorgvuldig te werk is gegaan, met inmiddels vele duizenden onterechte boetes tot gevolg”.

01-logo-KNACVriendenclubs
Over de eventuele vervolgstappen die de KNAC gaat ondernemen wordt nu nagedacht. Peter Staal: “Wat ons nu te doen staat is de zaak eens even heel goed bekijken met onze achterban en de bij ons aangesloten Vriendenclubs, samen goed voor zo’n 50.000 liefhebbers van klassieke en nieuwe auto’s. Voor hen doen we dit immers. Maar vanwege alle argumenten die nu ook door de Rechtbank zijn bevestigd, ligt een gang naar de Raad van State voor de hand. Ik bedoel: wij zijn als KNAC door de Rechtbank ontvankelijk verklaard, ons beroep is gegrond verklaard, het bestreden besluit van de gemeente Utrecht wordt door de Rechtbank vernietigd, maar de rechtsgevolgen daarvan, de milieuzone, blijft intact. Opmerkelijk”.


Lange weg
Toen de KNAC startte met het verzet tegen de milieuzone, was reeds duidelijk dat er een lange weg te gaan zou zijn. Peter Staal: “Klopt. Maar het is nodig, want je ziet nu een wirwar aan regels in de diverse gemeenten, terwijl zo’n milieuzone ook nog eens weinig zin heeft. Maar we hebben sindsdien mooie resultaten geboekt. Eerst was daar al de motie van VVD-kamerlid Barbara Visser om het voor vrachtauto’s bedoelde bord ‘Milieuzone’ niet uit te breiden naar personenauto’s en nu ligt daar de uitspraak van de Rechtbank dat onze bezwaren terecht zijn.” De KNAC ziet in die ontwikkelingen nieuwe aanknopingspunten. “Het opent perspectieven”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Rechtbank houdt vast aan milieuzone Utrecht

Kroepoek en Ringo Starr