in

Milieuzone Utrecht te complex voor onmiddelijke gerechtelijke opschorting

Voorlopig blijft de Peugeot 504 Diesel persona non grata binnen de Utrechtse milieuzone. Foto: Erik van Putten

De voorzieningenrechter heeft vandaag bepaald dat de omstreden milieuzone in het centrum van Utrecht voorlopig blijft. Hij vindt dat er meer tijd nodig is om cijfers en rapporten over het effect van de milieuzone te evalueren. Voor de tevens gevoerde inhoudelijke discussie over de bebording in de stad en de gehanteerde normen verwijst de rechter door naar de meervoudige kamer. De rechtzaak krijgt later dit jaar een vervolg, maar voorlopig blijft de milieuzone in Utrecht gehandhaafd omdat de rechter prioriteit gaf aan de belangen van de gemeente Utrecht en haar burgers.   

De Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) had een kort geding aangespannen. De organisatie wilde mede namens een aantal oldtimerclubs een onmiddellijk verbod op de zone. Ze hanteerde uitgangspunten die in nauw verband stonden met niet bewezen effecten van zones in Duitse steden en verkeersborden.

Voorlopig blijft de Peugeot 504 Diesel persona non grata binnen de Utrechtse milieuzone. Foto: Erik van Putten
Voorlopig blijft de Peugeot 504 Diesel persona non grata binnen de Utrechtse milieuzone. Foto: Erik van Putten

Slopen met subsidie
Volgens Utrecht en Milieudefensie scheelt het weren van oude, vieze auto’s uit het stadscentrum 30 procent roetuitstoot op jaarbasis. Sinds Utrecht in 2013 besloot een milieuzone in te stellen hebben bezitters van de betrokken voertuigen de kans gehad deze wagen met subsidie te laten slopen. Ook kregen ze een bijdrage voor de aanschaf van een schoner vervoermiddel. Volgens de gemeente is die regeling veel gebruikt.

Selectief criterium
Volgens de rechter beslissen burgers zelf of ze een schonere auto kopen of het risico van een boete nemen. “Daar is de gemeente niet verantwoordelijk voor. Daarom kunnen kosten die daaruit voortvloeien ook geen reden zijn om de milieuzone te verbieden.” Wat de rechter niet in de beschouwingen meenam was dat het de gemeente Utrecht is geweest die de slooppremie instelde en derhalve wel degelijk de burger heeft gestimuleerd om tot het kopen van een andere, schonere auto over te gaan. Het criterium om de gemeente Utrecht niet verantwoordelijk te houden kent derhalve een selectief karakter.

Rechtsongelijkheid kwam niet aan de orde
Daarnaast- en dat is niet aan de orde gekomen- is er sprake van een grote mate van rechtsongelijkheid. Ondernemer Ton Aarts meldde onlangs via Twitter al dat het “van de gekke is dat iemand met een zuinige VW Lupo 3 L uit 2000 de zone niet mag betreden en iemand met een veel meer diesel verbruikende Hummer uit 2006- welke ook nog eens aan dezelfde Euronorm voldoet- wel. Ook is het de vraag of het gerechtvaardigd is dat iemand die in een APK goedgekeurde dieselauto uit 2000 rijdt en keurig MRB betaalt uit bepaalde gebieden geweerd mag worden, terwijl iemand die aan dezelfde criteria voldoet maar een diesel van 2001 of later heeft wel diezelfde gebieden mag betreden.

Complexiteit vereist meer tijd
Wat een helder perspectief ook vertroebelt is dat de gemeente Utrecht nog steeds vuile stadsbussen rond laat rijden terwijl volgens TNO al aantoonde dat er met schone bussen de meeste milieuwinst valt te behalen. Bovendien mogen ook de vervuilende streekbussen de milieuzone in. Aan de andere kant regent het bekeuringen voor overtreders welke de milieuzone met een diesel uit een bouwjaar voor 2001- met Nederlands kenteken- betreden. Dit zijn volgens de KNAC slechts een paar voorbeelden van de tegenstrijdigheden binnen het toepassingskader van de milieuzone. Dat de milieuzone nog veel vragen oproept geeft aan dat de intentie van de KNAC om de zone te schorsen de juiste was. Want het is niet verwonderlijk dat de voorzieningenrechter meer tijd nodig heeft voor het ontrafelen van de complexiteit van de maatregel. Ook daarom had de zone -in ieder geval voorlopig- opgeschort moeten worden. Later dit jaar zal er in ieder geval een vervolgzaak komen.

Bron: ANP en KNAC
Bewerkt: Erik van Putten, Auto Motor Klassiek

 

 

Een reactie

Geef een reactie
  1. Onlangs kwam ook naar buiten dat verbruik en uitstoot van nieuwe auto’s veel rooskleuriger wordt gepresenteerd, doordat de tests worden gemanipuleerd met oa andere olie, afplakken van naden, afkoppeling van dynamo en andere apparaten, keihard opgepompte banden etc.
    Dat lijkt me van groot belang voor instelling van een milieuzone, want het betekent dat de auto’s die wel worden toegelaten ook niet voldoen aan de norm waarop toelating is gebaseerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Omslag Mannen, motoren en (wat) meisjes

Oeps… Voudje

Tegen garage- en hondenlucht