in

Donderdag 17 september in teken van rechtszaken tegen overheid

Feestdagen content banner

Op donderdag 17 september zetten twee vooraanstaande partijen vervolgstappen in hun juridische processen tegen de overheid. De KNAC maakt zich op voor de volgende ronde in de rechtzaak tegen de gemeente Utrecht. Onderwerp is het verweer ten aanzien van de invoering van de milieuzone in de Domstad. En in Groningen vindt op dezelfde dag het vijfde proefproces van Stichting Autobelangen tegen de Staat plaats. Bart Kouwenhoven zal er centraal staan met zijn Mercedes 240 D van Baureihe W123.

Volvo 244 D6
Diesels met een bouwjaar voor 2001 zijn verbannen uit de milieuzone. Volgens de KNAC heeft het geen effect op het realiseren van schonere lucht. Afbeelding: Volvo

KNAC: Onduidelijke bebording één van de speerpunten
In Utrecht zal de KNAC haar verweer tegen de milieuzone inzetten. In dat verweer gaat de KNAC onder meer in op de onduidelijke bebording van de milieuzone. Deze vormt één van de speerpunten binnen het verweer. Met name de onduidelijkheid van de reeks borden is de KNAC een doorn in het oog. Volgens de organisatie kunnen passerende automobilisten onmogelijk in een split second de betekenis van de borden interpreteren. “Bovendien staan de borden soms op erg ongelukkige plaatsen. Zo blijkt bijvoorbeeld de milieuzone zodanige grenzen te hebben dat je buiten de zone een parkeergarage kunt inrijden. En die kan alleen verlaten worden door de zone binnen te rijden”, zo valt op de website van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club te lezen. 

Twee procent
Daarnaast beroep de KNAC zich op het feit dat de verbannen auto’s- diesels van voor 2001- slechts twee procent van het totale wagenpark uitmaken. De maatregel in Utrecht heeft volgens de KNAC een verwaarloosbaar effect. Verder geeft men in het verweer aan dat luchtverontreiniging een zaak van nationaal belang is. Om 9.30 uur dient de vervolgronde in het proces.

Aanstaande donderdag staan Bart Kouwenhoven en zijn Mercedes Benz 240 D centraal in de Groninger rechtbank. Zij zijn hoofdrolspelers in het vijfde proefproces van de Stichting Autobelangen. Foto: Erik van Putten
Aanstaande donderdag staan Bart Kouwenhoven en zijn Mercedes Benz 240 D centraal in de Groninger rechtbank. Zij zijn hoofdrolspelers in het vijfde proefproces van de Stichting Autobelangen. Foto: Erik van Putten

Vijfde proefproces Stichting Autobelangen
Ondertussen maakt de Stichting Autobelangen zich op voor het slotakkoord binnen de reeks proefprocessen. In Groningen staat Bart Kouwenhoven ‘s middags met zijn sinds januari 2014 belaste Mercedes Benz 240 D centraal. De Drent vertegenwoordigt de categorie belaste Dieselrijders met een auto die vóór 1987 werd toegelaten. Eerder deze week spraken wij met Kouwenhoven. Hij gaf aan “realistisch” te zijn over de kansen. “We zijn in Groningen met een behoorlijke delegatie aanwezig. Stichting Autobelangen en de samenwerkende advocaten zullen mij ondersteunen in het pleidooi. Dat gaat over onder anderen over de onevenredigheid in de maatregel. Daarnaast rij ik in één van de merken die de dieselmotor naar de personenauto bracht. Ook zullen we ingaan op het hobbymatige karakter van mijn auto. Ik conserveer mijn Mercedes-Benz juist, omdat ik de historische waarde van de auto zo belangrijk vind.”

Laatste juridische stap
Het vijfde proefproces is overigens de laatste juridische stap van Stichting Autobelangen binnen de MRB-kwestie. Eerder werd al bekend gemaakt dat- ook na raadpleging van de grote achterban- definitief het politieke spoor zou worden ingezet in de lobby. Autobelangen strijdt vooral voor een eerlijke en evenredige invulling en uitvoering van belastingmaatregelen. Sinds 1 januari 2014 gelden ten aanzien van klassieke auto’s en youngtimers die jonger zijn dan veertig jaar- zoals bekend- nieuwe regels.

Automobilia 2022 (copy)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

  • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
  • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
  • Austin 3 Litre
  • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
  • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
  • Kawasaki GTR 1000
  • Visser’s Ambulancemuseum
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Terug van weggeweest: Alpine

De herfst zit in de lucht. Rainex houdt ruiten schoon

De herfst zit in de lucht