in

Čezeta

Als u al wat langer dan een paar dagen meegaat in deze wereld, dan zult u zich ongetwijfeld nog de Čezeta scooter kunnen herinneren? Zo niet, dan is dat helemaal niet erg, want de Vespa, eventueel de Heinkel, misschien de Lambretta, daar ging het in de jaren vijftig en zestig om.

Vormgeving

Čezeta, onderdeel van Česká Zbrojovka Strakonice (ČZ) was een in 1935 in het toenmalige Tsjecho-Slowakije opgerichte motorfietsfabriek. De scooter, die in 1957 op de markt verscheen, had wel een bijzondere, torpedoachtige vormgeving en was vooral lang. Minstens twee meter als wij het voorzichtig inschatten. Leverbaar als Type 501, 502 en 505. Het type 501 was het eerste model. Moesten alle eerdergenoemde scooters nog aangetrapt worden, bij de 501 zette je het contact aan, drukte op een knopje en ‘reng deng deng’, daar begon het 175 cm3 metende tweetakt motortje geluid te maken. En rook. Niet zo verwonderlijk, in 1964 viel het doek.

Prijzig

Een Čezeta scooter is anno heden een knap zeldzame verschijning. Dat is dan weer een voordeel? Dat gaat misschien spoedig anders worden, want bijna een halve eeuw later – wij hebben het dan over 2012 – verscheen er ineens een prototype aan de horizon. De 506. Qua vormgeving vrijwel identiek met zijn voorgangers, technisch echter helemaal anders. In plaats van een onverwoestbare tweetakt benzinemotor, nu uitgerust met een in het achterwiel verwerkte elektromotor… gevoed door een indrukwekkende lithium-ion accu. Het opladen vergt bijna 5 uur. De 506 wordt sinds juni 2013 met de hand gebouwd door een nieuw in het leven geroepen onderneming, gevoed door gelden uit de Europese Unie. Čezeta Motors s.r.o. kan ook u zo’n retromachine leveren vanaf (!) maar liefst 9.000 euro…

Foto: De Čezeta 501 in 1957 op de Amsterdamse motorfietsbeurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Biografie Gijs van Lennep verschenen

Arkley