in

Zondag aanstaande: Rit door Nederland tegen milieuzones

Liefhebbers van klassieke auto’s houden komende zondag een rit door Nederland tegen de milieuzones. De protestrit start om 11.00 uur op P+R Meijersplein in Rotterdam.
De oldtimers starten in dus in de Havenstad. Daar bevindt zich de grootste milieuzone van het land. Vervolgens wordt er koers gezet naar en naar Utrecht, Amsterdam en Den Haag. In de Hofstad eindigt het protest eindigt op het Malieveld.

Met de actie hoopt de Stichting Rotterdamse Klassiekers, die al eerder met honderden auto’s in het Rotterdamse centrum actie voerde tegen de nieuwe milieumaatregelen, politiek Den Haag zover krijgen dat ze de milieuzones weer ongedaan maken.

Veel oldtimers mogen de binnensteden van Rotterdam, Utrecht en Amsterdam niet meer in, omdat hun auto’s niet voldoen aan de milieunormen. In Rotterdam krijgen overtreders vanaf 1 mei een boete. In Utrecht gebeurt dat al. Er is op lokaal en landelijk niveau discussie over het feit dat de betrokkenen in de steden de ingestelde milieuzones continueren. In de afgelopen tijd is door onder meer de KNAC (Utrecht) en de Stichting Rotterdamse Klassiekers (Rotterdam) al aangetoond dat de effecten op de luchtkwaliteit als gevolg van de ingestelde gebieden in de betreffende steden verwaarloosbaar zijn. Ze staan daarnaast niet in verhouding tot de kosten voor overheid en burger. Verder worden er verschillende criteria gehanteerd ten aanzien van toegestane motorrijtuigen en soorten voertuigen welke wèl en niet zijn toegestaan binnen de afgebakende gebieden.

Niet overal wordt de invoering van een milieuzone ondersteund.  Onlangs werd bekend dat Eindhoven een resoluut nee afkondigde tegen een milieuzone voor personenauto’s. Onder anderen de kostenfactor, onduidelijkheid en onrust onder de bevolking vormden argumenten om de betreffende zone niet in de grootste stad van Noord Brabant in te stellen.

Bron: AD
Bewerkt: Auto Motor Klassiek

2 Reacties

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

direct hotel boeken

Een voorjaarstip: boek uw overnachting direct

Een ode aan het verleden

Een ode aan het verleden