in

Volledig verkeerd afgelopen: Volkswagen Kever

Beste Klassiekerliefhebber

Geniet van dagelijks gratis verhalen over oldtimers in uw email en schrijf gratis in. 

Het is een wijd en zijd verbreid begrip. Onze rubriek Verkeerd Afgelopen biedt regelmatig een inkijkje in het einde van wat ooit een fraaie auto is geweest. Een auto, die vaak zijn klassiekerstatus niet heeft behaald. Een voertuig, dat een rol had kunnen spelen binnen de gemeenschap van het gemotoriseerde erfgoed.Met sommige voertuigen loopt het zelfs volledig verkeerd af.


Ontspannen modus van onderdelen

Afgelopen weekend ontwaarden wij –ergens in de buurt van Amsterdam- weer een voorbeeld van volstrekt vergane glorie. Van een afstandje zagen we een bodemplaat, vier wielen, ophanging, een stuur en nog enkele bedieningsorganen amechtige pogingen doen om duidelijk te maken welke koets deze vergane combinatie ooit droeg.  En die pogingen leidden ertoe, dat we de conclusie trokken dat het hier om een jaren vijftig of vroege jaren zestig Kever ging. Vandaag de dag steeds zeldzamer en nog altijd stijgend in aanzien en waarde. In het door ons ontdekte geval echt volstrekt kansloos om ooit nog op de klassiekerradar te verschijnen. Zowel de bodemplaat als de midden tunnel verkeren bijvoorbeeld in haveloze staat. Het stuur hangt er troosteloos bij en wat ooit Duits degelijk was vastgeschroefd aan de onderbouw hangt er in een wel bijzonder ontspannen modus bij.

Misschien nog een paar onderdelen

Heus: er zijn zelfs in deze staat nog een paar onderdeeltjes te redden. Duits degelijke onderdelen die blijkbaar iedere storm overleven. Maar welke draai we er ook aan willen geven: dit wordt niet meer de Kever zoals hij ooit trots de fabrieksband in Wolfsburg verliet. Is dat –gelet op het feit dat miljoenen Kevers werden geproduceerd- spijtig? Wij vinden van wel. Want iedere Kever is een eerbetoon aan datgene wat de automobielindustrie mogelijk maakte. De basis van autorijden, minimale voorwaarden om efficiënt van A naar B te komen en een bouwsteen onder de wederopbouw. Het zijn zomaar een aantal basale automobiele zaken waar ook deze volstrekt verloren gegane Kever eer aan had kunnen betonen. En vooral: we zullen waarschijnlijk nooit te weten komen in welke hoedanigheid deze Volkswagen werd gebouwd. Met deze VW is het namelijk volledig verkeerd afgelopen.

Een reactie

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

De BX octopus klus

Een vreemd stukje oktober herfst programmering