in

Verkeerd afgelopen

Volvo

vondstHet verbaast ons keer op keer hoeveel gestrande klassiekers er in Nederland staan. Nederland is immers het land dat al zijn oude spullen recycleert en het land waar nergens ruimte meer voor is.

Natuurlijk is het heerlijk om tijdens de vakantie naar vergeten schatten te zoeken.

Maar neem in eigen land eens vaker een binnendoorweg en kijk eens rond…

Uit ervaring melden we wel dat u even moet opletten voor bordjes waar op een hond staat plus de tekst “Hier waak ik”

Peugeot404bSommige van die honden vatten hun job wel erg serieus op.

De foto’s zijn gemaakt op Ameland, nabij Usquert en achter ‘s Heerenberg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Yawama

On line? Op de stoep!

De zomer van 1968