in

Uit de schaduw van de Eend: de R4

Nog niet eens zo heel lang geeden hadden we een berichtje over AMKlezer Hans Beltman en zijn Lief. Die waren naar de Repubblica Italiana gereisd. Binnendoor. En in een R4.

Dat was volgens Hans geen probleem als je maar geen haast, en geen op comfort gefocusde passagier m/v had.

In het januarinummer van AMK – Bij deze alvast de beste wensen! – staan de geschiedenis en de sterke- en zwakkere punten van de R4.

De onverhoopte mogelijkheden van zo’n doosje staan ons nog helder voor de geest. Een kennis was zo’n dertig jaar geleden met vrouw en kinders op vakantie in Italië. Onderweg zag Ruud de motor van zij  dromen gewoon langs de weg te koop staan.

Het duurde een dag onderhandelen met handen en voetentaal. Maar toen had hij zijn MV…

De familie, de stoelen en de bagage werden uit de R4 verwijderd en per trein door gestuurd. De MV werd grotendeels gedemonteerd en werd in de R4 gepropt.

Niet lang na die vakantie liep het huwelijk trouwens spaak.

Maar dat had niets met de R4 te maken.

De R4 historie. In het januarinummer van AutoMotorKlassiek dus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Matrix DAF 44 Miniatuurauto van het Jaar 2016

Triumph oil in frame

De Triumph Oil in Frame modellen