in

Rotterdam op 12 maart in teken van Oldtimer Meeting Coolsingel

Op 12 maart organiseert de kersverse Stichting Rotterdamse Klassiekers de Oldtimer Meeting Coolsingel. De meeting wordt onder anderen georganiseerd in het streven om het Rotterdamse gemeentebestuur op andere gedachten te brengen ten aanzien van de milieuzone in de havenstad. Volgens woordvoerder Sander Jongerius stromen de aanmeldingen uit heel Nederland binnen. Er wordt gerekend op een deelname van 250 a 300 voertuigen. De rit wordt op 12 maart aanstaande in Rotterdam gehouden en eindigt op de Coolsingel.

In Rotterdam wordt het nut van de op 1 januari 2016 ingestelde milieuzone in twijfel getrokken. Diesels van voor 1 januari 2001 en benzinevoertuigen met een datum eerste toelating die voor 1 januari 1992 ligt mogen op bepaalde plekken de stad niet meer in. De gemeente Rotterdam gaf inmiddels €12 miljoen uit om de effecten op de luchtkwaliteit in de grootste industriestad van Nederland positief te beïnvloeden. De Stichting Milieuzone Rotterdam stelt dat het weren van de genoemde voertuigen weinig effect sorteert. Men geeft aan dat er “natuurlijk sprake is van een positief effect op de luchtkwaliteit, maar dat de maatregel is genomen op basis van een meting welke TNO in 2012 uitvoerde. En toen zag het wagenpark er- voordat de huidige oldtimerregeling werd ingevoerd nog heel anders uit. Op basis daarvan is de situatie voor 2015 geprognosticeerd.


Aantal te weren voertuigen veel lager dan voorspeld
Volgens berekeningen van Sander Jongerius en Niels van Ham van de Stichting Rotterdamse klassiekers ligt het aantal benzinevoertuigen in de geweerde categorie 77% lager dan in 2012 werd voorspeld. Voor het aantal diesels binnen de geweerde categorie gelden eveneens andere waarden. Die lagen in 2015 namelijk 57% lager dan in 2012 werd voorspeld. In ieder geval geven Jongerius en Van Ham aan dat de door de Rotterdamse wethouder beloofde “30% schonere lucht” bij lange na niet wordt gehaald.

Langenberg: “ingezette koers is juist”
De bevindingen liggen niet op één lijn met de tevreden toon welke de Rotterdamse verkeerswethouder Pex Langenberg eind januari liet horen. Het feit dat er een daling van voertuigen die niet aan de regels van de milieuzone voldoen optrad èn het gegeven dat de Rotterdamse maatregel aan bekendheid wint vormden voor Langenberg in ieder geval een bevestiging van de juistheid van de ingezette koers. Ook het aantal gesloopte voertuigen droeg bij aan die tevreden toon. Eind januari stond de aanvragenteller voor de sloopregeling in Rotterdam op 7.000 en bleken er 2.700 voertuigen gesloopt te zijn.

Gaat de kost voor de baat uit?
Normaal gaat de kost voor de baat uit, maar in Rotterdam leeft de vraag of dat gezegde ook in de havenstad opgeld doet en of die baat de moeite van de grote investeringen waard is. Met de vreedzame protestrit van 12 maart aanstaande in Rotterdam wil de Stichting Rotterdamse Klassieker in ieder geval de verantwoordelijken laten zien “wat de stad gaat missen wanneer de milieuzone wordt gecontinueerd”.

Meer informatie over de meeting vindt u hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Meer vintage Bentleys dan ooit

Een must voor de fan: The Mustang Fever in Heusden Zolder