in

Reliant Robin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De Reliant Robin werd 42 jaar geleden geïntroduceerd! Hij groeide in no time uit tot het best verkopende product van de indertijd in het Britse Tamworth gevestigde bedrijf. De Reliant Robin, een ontwerp van de bij Ogle Design werkende genie Tom Karen, was in oktober 1973 als vervanger van de Regal voor het eerst te koop. Bij de introductie was de Robin voorzien van een ‘eigen’ 748 cm3 (volledig) aluminium motortje dat al spoedig werd opgeboord tot 848 cm3 Het eigenzinnige wagentje was ontworpen om door de mazen van het Britse belastingnet door te piepen. Bijkomstig voordeel was dat het karretje, vanwege het geringe gewicht, ook met een motorfietsrijbewijs te rijden was en navenante verzekering en wegenbelasting. Het zal u dan ook niet verbazen dat het koetswerk – ook in dit geval – van polyester was. De auto was leverbaar als personen- en stationwagen, maar ook als gesloten besteller. In 1982 viel het doek – na 66.000 exemplaren – voor de Robin. Het wagentje is ook in licentie in het buitenland gebouwd. Onder andere in Israël.

Foto: De Reliant Robin is met een motorrijbewijs te besturen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Austin FE vrachtwagen: even bijtippen?

Koning Zelfbouw en zo