in

PIT Veiligheidsmuseum. Een fraaie inkijk in het vaderlandse hulpdienstverleden en heden

Sinds april 2014 heeft Almere een uniek museum binnen haar stadsgrenzen. Het PIT Veiligheidsmuseum- midden in het moderne stadshart van de polderstad- biedt een prachtige inkijk in de wereld van de nationale veiligheidsdiensten. De bezoekers kunnen zich vergewissen van een keur aan activiteiten en de werking van de ambulance-, brandweer- en politiediensten. Ook voor de liefhebber van klassiekers is er een mooie aanleiding om het museum een bezoek te brengen.

Verschillende paviljoens, verschillende thema’s
Het reguliere aanbod in het museum bestaat onder andere uit (semi-)permanente tentoonstellingen. Deze zijn verdeeld over verschillende paviljoens, waar diverse veiligheidsthema’s worden getoond en levensecht worden weergegeven. Hoe werkt een meldkamer. Hoe ontstaat een brand. Hoe wordt deze geblust. Wanneer worden alle veiligheidsdiensten ingezet. Hoe gaan brandweer, ambulance en politie om met een grote crisis. Hoe gaat de politie om met zware criminaliteit? Hoe worden de veiligheidsdiensten ingezet? Op deze en vele andere interessante vragen krijgen de bezoekers een antwoord.

Nederlands erfgoed van een vaderlandse hulpdienst: de Volvo 343 L. Foto: Saskia van Putten
Nederlands erfgoed van een vaderlandse hulpdienst: de Volvo 343 L. Foto: Saskia van Putten

Veel aandacht voor gemotoriseerd hulpdiensterfgoed
Verkeer en vervoer zijn onlosmakelijk verbonden met de operaties van politie, brandweer en ambulance. De hulpdiensten hebben zich in de loop der jaren dan ook in diverse generaties voertuigen voortbewogen. Binnen het PIT Veiligheidsmuseum is daarom ook plaats ingeruimd voor diverse motorrijtuigen uit het verleden. De tentoonstellingsvloeren in het moderne museum zijn onder meer gevuld met een Fiat 127 van de Rijkspolitie en de onlosmakelijk met het hulpdienstenverleden verbonden Politie-Kever. De herinneringen aan de sterke arm in het dagelijks leven worden verder onder meer gevoed door de aanwezigheid van de T2 rijkspolitiebus, een T2 radarcontrolebus en de Volvo 343. Het zijn slechts een paar van de hulpdienst trofeeën, welke zich verder ook door modern materieel weten omringd.

Regelmatig tentoonstellingen
Het museum organiseert regelmatig speciale tentoonstellingen en thema’s. Onlangs stond het PIT Veiligheidsmuseum nog in het teken van  het thema “zwaailichten en sirenes”. Maar ook zonder speciale tentoonstelling is het museum- initiatief van het Nationaal Veiligheids Instituut- een bezoek absoluut waard.

Meer informatie over het PIT Veiligheidsmuseum vindt u hier.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Een 1000 SP in plaats van een DS

“Wij schamen ons niet…