in

MZ in Cuba

ER Classics Desktop 2022

MZ in Cuba.
Daar denken we niet direct aan. Bij Cuba denken we aan stranden, voordelig geboetseerde, dansende jonge vrouwen, sigaren  en natuurlijk aan de oude Amerikanen die daar decennia lang lopend zijn gehouden mett alle denkbare- en ondenkbare lapwerk.

Een 1200 cc Ladablok in een 54’er Chrysler? Geen probleem!


Die Amerikaanse auto’s zijn daar gekomen tot dat “El Revolution!”er in 1959 los barstte.
Voordat Fidel de macht nam was Cuba een door en door corrupt eiland waar Amerikaanse rijkaards kapitalen verspeelden in de casino’s en zich verder ook te buiten gingen aan allerlei bandeloos gedrag.

Met de komst van Fidel was dat feestje voorbij en kwam Cuba onder de invloedssfeer van het communisme. En dat resulteerde weer in de komst van Moscovitchen, Lada’s, Jawa’s en vooral veel MZ’s.

Plus de ‘Varkensbaaikwestie’in 1961 waar we met zijn allen bijna een atoomoorlog aan over hielden.

Voor veel naar de USA ontvluchte Cubanen zijn die MZ’s intussen erg nostalgische machines geworden. Ze wonen en werken in Californie en Florida, maar ze voelen een zekere weemoed.

Blijkbaar vult een aardig deel van de in de USA levende Cubanen die leegte door…. Zich op de vrije markt een MZ aan te schaffen.

MZ in Cuba, de DDR en DierenEn dan komt het Dierense Gekra Motoren opeens in beeld.

Gerrit Kranenburg handelt al tientallen jaren in ex overheidsmotoren. En toen de Muur viel kocht hij op een kazerne in de toen net voormalige DDR een partij MZ onderdelen.

Wat hij nooit gedacht had, was dat hij het Gelderse Dieren op die manier bekend zou maken onder Cubaanse imigranten in de USA. Want sinds Gekra – sinds kort – online is gegaan, weten de Cubanen hem te vinden.

Nog een weetje: In Cuba wordt het als erg asociaal gezien om in het openbaar je neus te snuiten…

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het julinummer, met daarin:

  • Na 27 jaar opnieuw in AMK: Fiat 124 Sport Spider
  • Chevrolet Apache 3200, authentiek werkpaard
  • Redactievervoer: Cadillac Allanté
  • Honda CRX 1.4 GL in detail
  • Moto Guzzi 850 Le Mans, een droommotor
  • Wat kregen de Playmates van Playboy?
  • Jawa 150 cc, origineel in Nederland geleverd
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen- Deel XV
omslag 7 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Tentoonstelling Rijkspolitie Porsche trekt tussen 8 juli tot en met 4 september 39438 bezoekers

4 x 4 Trial Wolvega. Een dag terrein rijden voor het goede doel.