in

Jaguar XJ12 … so British

Jaguar XJ12

Voor ons als klassiekerliefhebbers is dit geen vrolijke ambiance voor deze stijlvolle Brit. Ondanks de staat van de Jaguar XJ12 kunnen we nog altijd genieten van de welvende carrosserielijnen. 

We worden soms overvallen door een melancholische gedachte om voor een prikkie de klassieker uit het lange gras te halen. Dit symbool van welstand zal uiteindelijk in de rubriek ‘Verkeerd afgelopen’ verschijnen. 

Voor een kunstenaar is het wel een fraai stilleven in tekeningen of schilderijen kunnen zij de ontbinding fraai vastleggen. Laten we maar blij zijn met het ‘nostalgisch’ gevoel wat we ervaren bij dit soort vondsten. (Dirk de Jong)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Studebaker Silver Hawk

Studebaker, te klein om te winnen

Honda CB 500 F joggingpak

Honda CB 500 F. Het kleinere succes