in

Einde Fiat Uno

Na vertrek uit Europa leefde de Fiat Uno in Brazilië nog jaren verder…

Nadat wij u verleden jaar konden laten weten dat het door stringentere regelgeving in Brazilië gebeurd was met de iconische Volkswagen Bus, is het nu ook gebeurd met de ook daar volop gebouwde Fiat Uno.

Veel in Europa succesvolle modellen beginnen nadat hier de productie gestopt is, een nieuwe leven ver over zee. Denk daarbij aan India, Brazilië, Argentinië, Australië. De Fiat Uno werd in Brazilië gebouwd en geleverd als Uno en later als ‘Mille’ en moest conform de nieuwe regelgeving in ieder geval ook voorzien zijn van een ABS remsysteem en airbags. Het wagentje begon daar in 1990 aan zijn tweede leven. Tot medio 2010 werden er maandelijks zeker 10.000 stuks van verkocht. Omdat ze niet alleen goedkoop waren, maar ook mooi in de laagste belastingklasse pasten. In totaal zijn er 3,6 miljoen exemplaren van gebouwd. Als Fiat Uno waren ze daar al in 1984 te koop.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Oldtimerbezitters tekenen massaal bezwaar aan tegen nieuwe MRB-regels

alfa-romeo folder

Een doos vol Alfa Folders