in

Een soort Linked’innetje?

Klassiekers en ondernemers

Als je binnen een week drie ondernemers uit heel verschillende sectoren (transport, faciltaire diensten en een installateur) die dezelfde passie hebben, dan hebben die ondernemers een gemene deler.

In het kader van AutoMotorKlassiek is die onverwachte gedeelde passie dan natuurlijk de liefde voor klassiekers.

En als je mensen hebt die een passie delen, dan is dat – zoals deze week bewezen – een goede basis om elkaar ook zakelijk te vinden.

Statistisch moeten er heel wat ondernemers op wat voor vlakken dan ook klassiekerliefhebbers, AMK lezers zijn.

Als u er daar van eentje bent, dan kunt u uw naam, bedrijfsaard en naar redactie@amklassiek.nl mailen.

Misschien kunnen we dan een pool van klassieker minnende ondernemers maken. Mensen die elkaar mogelijk vinden op meer dan hun liefde voor klassiekers. Die elkaar zakelijk van dienst kunnen zijn.

Daarmee zullen we Linkedin vast niet van de kaart blazen, maar misschien maken we de wereld er iets leuker mee.

En dat lijkt een goede insteek. Toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Een mooie bestemming voor het Paasweekend: Klassieker Drachten

Handig: Wire glue

Handig: Wire glue