in

Het is december. Let op de voorwaarden van de MRB overgangsregeling

MRB overgangsregeling motorvoertuigen is weer van kracht

Oldtimereigenaren die gebruik maken van de overgangsregeling voor motorvoertuigen, mogen vanaf 1 december jongstleden de openbare weg niet op met het onder de regeling vallende voertuig.Inmiddels is de regeling wel bekend, maar toch benadrukken wij dat de voorwaarden ervan inmiddels weer actueel zijn.

De maand december 2022 valt nog onder de MRB overgangsregeling van het huidige kalenderjaar. Dit geldt ook als iemand dit jaar van de overgangsregeling gebruik heeft gemaakt, en af wil zien van de overgangsregeling 2023. In dat geval mag de eigenaar in de huidige decembermaand toch geen gebruik maken van de openbare weg. De laatste maand van dit jaar hoort bij het fiscale tijdvak 2022, dat qua overgangsregeling geldt voor voertuigen met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 1982 tot 1 januari 1988.


Het fiscale tijdvak 2023 geldt qua overgangsregeling voor in aanmerking komende voertuigen met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 1983 tot 1 januari 1988. Wie nog niet in de overgangsregeling zit, maar daar in 2023 gebruik van wil maken, kan zich voor 31 december 2022 aanmelden bij de Belastingdienst. In dat geval mag de klassieker ook in januari en februari 2023 niet de weg op, evenals in december 2022. Ook parkeren op openbaar terrein is uit den boze. Er gelden nog méér voorwaarden.

Overgangsregeling en verzekering: minimaal WA verzekeringsplicht

Wanneer de eigenaar gebruik maakt van de overgangsregeling is het kenteken van het voertuig “actief” aangemeld bij het RDW en is de “Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen W” (de WAM) van kracht. Daardoor is men verplicht bent om de oldtimer in de bewuste wintermaanden minimaal WA verzekerd te houden. Het feit dat de openbare weg niet benut mag worden ontslaat de eigenaar niet van de verzekeringsplicht.

Evenementenregeling in overgangsregeling

Diegenen die gebruik maken van de overgangsregeling, en deze in 2023 continueren, mogen tijdens de komende drie “restrictiemaanden” de oldtimer voor maximaal twee dagen inzetten. Het evenement moet zijn goedgekeurd zijn door de Belastingdienst. Tevens moet de organisator het evenement aangemeld hebben bij de Belastingdienst. Het voertuig mag ten behoeve van de APK keuring tijdens de winterregeling een dag worden ingezet om naar- en van het keuringsstation te rijden. Dat gaat niet ten koste van de twee toegestane dagen.

Opnieuw gebruikmaken van de overgangsregeling? Vóór 1 januari 2023 nota betalen, maar liever per direct

Overigens heeft de Belastingdienst naar eigen zeggen de rekeningen in relatie tot de overgangsregeling voor 2023 weer verstuurd. De nota’s moeten uiterlijk op 31 december zijn betaald, waarbij het advies wordt gegeven om de nota uiterlijk een paar weken voor de jaarwisseling te betalen. Eigenaren van een onder de voorwaarden vallend voertuig dat voor het eerst in gebruik is genomen vóór 1 januari 1988, en met een datum eerste toelating korter dan veertig jaar geleden,  komen volgend jaar dan ook in aanmerking voor de regeling. Dan betaalt de eigenaar overigens een MRB-tarief van maximaal €138,–. De Belastingdienst geeft de deelnemers die half december nog geen nota hebben ontvangen het advies om contact met hen op te nemen.

2023: drie maanden de weg niet op en niet openbaar parkeren

In januari, februari en december 2023 mag het voertuig in de overgangsregeling niet de openbare weg op. Ook het parkeren op een openbare plaats is uit den boze. Motorrijtuigen op diesel en LPG (niet bedrijfsmatig gebruikte autobussrn en vrachtwagens uitgezonderd) komen -ongeacht leeftijd- niet voor de overgangsregeling in aanmerking. Eigenaren betalen daarvoor het volledige tarief, tenzij het kenteken geschorst is. Eigenaren van benzinekampeervoertuigen kunnen kiezen tussen het bijzondere tarief (check de voorwaarden hier) of de overgangsregeling. Motorrijtuigen van veertig jaar en ouder zijn vrijgesteld van MRB, ongeacht brandstofsoort.

Voor het eerst aanmelden overgangsregeling voor benzinevoertuigen

Eigenaren die niet eerder deelnamen aan de overgangsregeling voor benzinevoertuigen -maar dat wel willen doen- moeten hun voertuig voor 31 december aanstaande bij de Belastingdienst aanmelden. De Belastingdienst heeft de betreffende formulieren daarvoor online beschikbaar. Voor de goede orde: wij hebben bij de Belastingdienst navraag gedaan over de uiterste aanmeldingsdatum. De Belastingdienst heeft bevestigd dat de aanmelding voor deelname aan de overgangsregeling 2023 uiterlijk op 31 december van dit jaar door de Belastingdienst moet zijn ontvangen. Tevens adviseert men, om contact met hen op te nemen om te controleren of de aanmelding in goede orde is ontvangen.

Motorrijtuig kopen dat in aanmerking komt voor regeling

Koopt u een motorrijtuig dat in aanmerking komt voor de regeling, en neemt de verkopende eigenaar niet deelgenomen aan de overgangsregeling? Dan krijgt u na overschrijving automatisch een brief van de Belastingdienst. Zij wijst u op de mogelijkheid voor deelname aan de regeling. Voor de resterende periode van het lopende kalenderjaar betaalt de eigenaar het reguliere MRB tarief. Wel kan de nieuwe eigenaar zich aanmelden voor de overgangsregeling voor het nieuwe kalenderjaar. Is er sprake van aankoop van een motorrijtuig dat in de overgangsregeling zit, dan krijgt de nieuwe eigenaar geen nota voor het kalenderjaar waarin u de het voertuig koopt. De verkoper heeft immers de nota voor het hele jaar betaald. Wel ontvangt de nieuwe eigenaar een nota voor het eerstvolgende kalenderjaar/tijdvak.

Niet meer deelnemen aan overgangsregeling?

Als iemand niet (meer) wil deelnemen aan de regeling, dan moet de eigenaar dat kenbaar maken via het daarvoor bestemde formulier. Na verwerking betaalt de eigenaar met terugwerkende kracht het normale tarief. Ook kan de keuze gemaakt worden om per 1 januari 2023 niet meer deel te nemen. De door de Belastingdienst verstuurde overgangsregelingnota voor 2023 hoeft dan niet betaald te worden. De Belastingdienst stuurt wél een rekening met het normale tarief voor de motorrijtuigen-belasting. Dat gebeurt vroeg in 2023.

Tot slot

Meer informatie over de overgangsregeling vindt u op de website van de Belastingdienst.

13 Reacties

Geef een reactie
 1. Mischien wat vroeg maar toch maar de volgende vraag:
  Mijn auto wordt 28-2-2024 40 jaar. Voor 2024 wil ik hem per 1-1-2024 uit de overgangsregeling halen en meteen schorsen en per 1-3-2024 weer uit de schorsing halen. Is dit mogenlijk en moet ik dan nog op bepaalde dingen letten/regelen?

 2. Mijn Opel Rekord originele Nederlander wordt 27 mei 40 er wordt wel verwacht dat ik het hele bedrag van de overgangs regeling betaald en ook geen restitutie

 3. “” leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker””
  nou, dat laatste vatt ook tegen.
  Elke andere toko die dusdanig klantonvriendelijk werkt zou geen klant over houden, maar ja, men is verplicht “lid” van deze club.

 4. Zelf een auto van Jan ’89 en sept ’94. Ook ik schors. Jammer dat het pas bij 40 compleet men vrij is. Andere kant v.h. verhaal… Hobbies kosten nu eenmaal geld. (dooddoener)

 5. Eigenlijk een onzinnige wet. Ik weet nog dat die destijds door “handjeklap” als compromis in de Tweede Kamer is aangenomen. Gaat men hier actief op controleren? Ik denk dat zelfs de politie niet weet hoe e.e.a in elkaar steekt.

 6. Mijn ‘86er E28 is afgelopen woensdag, 30 november goedgekeurd voor de APK, tot 28 januari 2025. Vervolgens in zijn eigen hok gezet tot (minimaal) 1 maart. Indien er dan nog pekel ligt, dan nog iets langer.

  • Mijn oldtimer wordt binnenkort 40 jaar. Moet ik vrijstelling aanvragen?
   Is uw oldtimer een personenauto, bestelauto of motor? Dan hoeft u niets te doen. Wij sturen u een brief waarin staat dat u vrijstelling hebt.

  • die mrb vrijstelling bij 40jaar…..is dat ongeacht de datum eerste toelating? m’n w126 300se is van feb1988 en valt dus buiten de overgangs regeling maar wordt ti in feb 2028 belasting vrij of toch niet omdat ti buiten de oldtimer regeling valt.

 7. ik heb er eentje van 1-7-1988 en eentje van 5-10-1988
  joepie!!!, ik mag het hele jaar zonder enige beperking blijven rijden
  dankzij de volle belasting die ik al ruim 34 jaar betaal voor één van beide auto’s.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Datsun Fairlady

Datsun Fairlady Roadster 1600

Simca 1000 Rallye 2 uit 1973. Het groene gifkikkertje van Henk Visscher. 

Simca 1000 Rallye 2 uit 1973. Het groene gifkikkertje van Henk Visscher.