in

Voorwaarden MRB overgangsregeling op 1 december weer van kracht

Eigenaren die in de overgangsregeling voor motorvoertuigen zitten mogen vanaf 1 december de openbare weg niet op. Inmiddels is de regeling wel bekend, maar toch benadrukken wij dat de voorwaarden ervan vanaf 1 december aanstaande weer actueel zijn.

De maand december 2021 valt nog onder de MRB overgangsregeling van het huidige kalenderjaar. Dit geldt ook als iemand dit jaar van de overgangsregeling gebruik heeft gemaakt en af wil zien van de overgangsregeling 2022. In dat geval mag de eigenaar in de huidige decembermaand toch geen gebruik maken van de openbare weg. De laatste maand van dit jaar hoort bij het fiscale tijdvak 2021, dat qua overgangsregeling geldt voor voertuigen met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 1981 tot 1 januari 1988.


Het fiscale tijdvak 2022 geldt qua overgangsregeling voor in aanmerking komende voertuigen met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 1982 tot 1 januari 1988. Wie nog niet in de overgangsregeling zit, maar daar in 2022 gebruik van wil maken, kan zich voor 31 december 2021 aanmelden bij de Belastingdienst. In dat geval mag de klassieker ook in januari en februari 2022 niet de weg op, evenals in december 2022. Ook parkeren op openbaar terrein is uit den boze. Er gelden nog méér voorwaarden.

Overgangsregeling en verzekering: minimaal WA verzekeringsplicht

Wanneer de eigenaar gebruik maakt van de overgangsregeling is het kenteken van het voertuig “actief” aangemeld bij het RDW en is de “Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen W” (de WAM) van kracht. Daardoor is men verplicht bent om de oldtimer in de bewuste wintermaanden minimaal WA verzekerd te houden. Het feit dat de openbare weg niet benut mag worden ontslaat de eigenaar niet van de verzekeringsplicht. Op dit moment kent de WAM alleen een uitzondering voor voertuigen die geschorst zijn.

Evenementenregeling in overgangsregeling

Diegenen die gebruik maken van de overgangsregeling en deze in 2022 continueren, mogen tijdens de komende drie “restrictiemaanden” de oldtimer voor maximaal twee dagen inzetten. Het evenement moet goedgekeurd zijn door de Belastingdienst en zijn aangemeld door de organisator ervan. Het voertuig mag ten behoeve van de APK keuring tijdens de winterregeling een dag worden ingezet om naar- en van het keuringsstation te rijden. Dat gaat niet ten koste van de twee toegestane dagen.

Opnieuw gebruikmaken van de overgangsregeling? Vóór 1 januari 2022 nota betalen, maar liever per direct

Overigens heeft de Belastingdienst naar eigen zeggen de rekeningen in relatie tot de overgangsregeling voor 2022 weer verstuurd. De nota’s moeten voor 1 januari 2022 zijn betaald, waarbij het advies wordt gegeven om de nota uiterlijk een paar weken voor de jaarwisseling te betalen. Eigenaren van een onder de voorwaarden vallend voertuig dat voor het eerst in gebruik is genomen vóór 1 januari 1988, en met een datum eerste toelating korter dan veertig jaar geleden,  komen volgend jaar dan ook in aanmerking voor de regeling. Dan betaalt de eigenaar overigens een MRB-tarief van maximaal €130,–. De Belastingdienst geeft de deelnemers die half december nog geen nota hebben ontvangen het advies om contact op te nemen met de Belasting Telefoon Auto.

2022: drie maanden de weg niet op en niet openbaar parkeren

In januari, februari en december 2022 mag het benzinevoertuig in de overgangsregeling niet de openbare weg op. Ook het parkeren op een openbare plaats is uit den boze. Motorrijtuigen op diesel en LPG komen -ongeacht leeftijd- niet voor de overgangsregeling in aanmerking, niet bedrijfsmatig gebruikte autobussen en vrachtwagens uitgezonderd. Eigenaren betalen daarvoor het volledige tarief, tenzij het kenteken geschorst is. Motorrijtuigen van veertig jaar en ouder zijn vrijgesteld van MRB, ongeacht brandstofsoort.

Voor het eerst aanmelden overgangsregeling voor benzinevoertuigen

Eigenaren die niet eerder deelnamen aan de overgangsregeling voor benzinevoertuigen -maar dat wel willen doen- moeten hun voertuig voor 31 december aanstaande bij de Belastingdienst aanmelden. De Belastingdienst heeft de betreffende formulieren daarvoor online beschikbaar. Overigens hebben de nog niet deelnemende eigenaren van de voor de overgangsregeling in aanmerking komende voertuigen géén aanslag gekregen van de Belastingdienst. Voor de goede orde: wij hebben bij de Belastingdienst navraag gedaan over de uiterste aanmeldingsdatum. De Belastingdienst heeft bevestigd dat de aanmelding voor deelname aan de overgangsregeling 2022 uiterlijk op 31 december van dit jaar door de Belastingdienst moet zijn ontvangen. Tevens adviseert men, om contact met hen op te nemen om te controleren of de aanmelding in goede orde is ontvangen.

Niet meer deelnemen aan overgangsregeling voor benzinevoertuigen?

Als iemand in 2022 niet (meer) wil deelnemen aan de regeling, dan hoeft diegene de rekening niet te betalen. De betreffende eigenaren ontvangen dan in de loop van januari 2022 een rekening met het normale tarief voor de motorrijtuigenbelasting.

Tot slot

Meer informatie over de overgangsregeling vindt u op de website van de Belastingdienst. Daar wordt onder meer beschreven, welke voertuigen onder de regeling vallen.

6 Reacties

Geef een reactie
    • Mijn Saab 900 van oktober 1988 is 10 maanden te jong en zal nooit gebruik kunnen maken van deze regeling. Het blijft dus de volle mep betalen tot die 40 is. (ik betaal nu al 33 jaar het volle tarief wegenbelasting voor deze auto)

  1. Wat een prachtige E28 van Bart, Niet om het een of ander ,maar wat zitten al die regels
    ingewikkeld in elkaar. De BX aan het begin, schitterend.
    Groeten vanuit een gedeeltelijk blank staand YVR.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Panhard Dyna X 86 Cabriolet (1951)

Panhard Dyna X86 Cabriolet (1951) van Frank. Wonderschoon en elegant.

gilera 150 sport 4572741 en max

Wintertijd. Rijden, sleutelen nadenken