in

Wolfrace: 40 jaar

wolfrace-40
Wolfrace neemt de legendarische Slot Mag wielen weer in productie
wolfrace-40
Wolfrace neemt de legendarische Slot Mag wielen weer in productie
Wie in de jaren zeventig een auto had zónder Slot Mag wielen van Wolfrace, telde niet mee. De Britse wielenfabrikant Wolfrace viert inmiddels haar veertigste verjaardag.

Om dit feest luister bij te zetten heeft men deze Slot Mag wielen opnieuw in het leveringsprogramma opgenomen. Qua uitvoering precies zoals in 1970. De animo is groot. Waarschijnlijk wordt het programma nog uitgebreid en zou u ze ook onder uw moderne auto kunnen schroeven.

Een reactie

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

rover-p6

Rover P6 voor 20 mille

volkswagen bus caravan

Leuk span