in

Wegdromen over verre vakanties. In een R4?

Veel Randstedelijke liefhebbers zien de R4 als een vertederende scharrelaar voor lokaal verkeer of een ritje naar Nes aan de Amstel.

AMK lezer Hans Beltman ging in zijn R4 en zijn Lief naar Italië.

Buurman Ernst vertelde over zijn studietijd waar in hij bij verdiende door zijn R4 aan collega studenten te verhuren die het dappere doosje vervolgens als verhuiswagen(tje) gebruikten.

Met een R4 kun je de hele wereld dus aan en dat verklaart, samen met al die goede herinneringen, de steeds groeiende populariteit van deze Renaults.

In het januarinummer van AMK leest u alles over deze unieke auto’s. En natuurlijk nog een heleboel meer.

Als het abonnee worden op AMK toch al op uw lijstje goede voornemens stond, dan kunt u dat voornemen waar maken door u via de site te abonneren.

10 Kilo afvallen, stoppen met roken en drinken en de marathon van New York lopen liggen dan ook onder handbereik.

 

Een reactie

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

2016 begint met 50 tinten grijs

Een unieke start

Deze nieuwe auto’s van 1976 worden dit jaar veertig