in

Vrijstellingoldtimer.nl verzoekt Eerste Kamer om opschorting oldtimerregeling

Deze Golf GTI van de eerste generatie is al een museumstuk. Volgen er straks- bij invoering van het 40-jaar compromis- meer?
ER Classics Desktop 2022

Op 16 december aanstaande zal de Eerste Kamer haar licht laten schijnen over het 40-jaar compromis. Hoewel de Tweede Kamer op 19 november jongstleden bij meerderheid instemde met de gewijzigde vrijstellingsregels voor oldtimers, is die regeling nog altijd niet officieel. De Eerste Kamer- die onder meer wetten en plannen op kwalitatief gebied toetst- moet daar het fiat nog voor afgeven. Team Vrijstellingoldtimer.nl probeert dat- namens vele oldtimerliefhebbers en -bezitters- te voorkomen. Men spant zich nog altijd bovenmatig in -bracht opnieuw een bezoek aan de Eerste Kamer en roept ondertussen de achterban op om nog even de rust te bewaren.

Deze Golf GTI van de eerste generatie is al een museumstuk. Volgen er straks- bij invoering van het 40-jaar compromis- meer?
Deze Golf GTI van de eerste generatie is al een museumstuk. Volgen er straks- bij invoering van het 40-jaar compromis- meer?

Documentatieset overhandigd aan Eerste Kamer
Op 3 december brachten Wouter van Embden, Arjan Lenoir en Hans Horwitz een bezoek aan de Eerste Kamer. Daar overhandigden zij de documentatie-set aan alle leden van de Eerste Kamer. Die set bestaat uit een open brief aan de Eerste Kamer en het grondig opgestelde dossier, dat Vrijstellingoldtimer.nl publiceerde aan de hand van haar bevindingen. Die ontstonden als gevolg van diepgravend onderzoek. Ook een selectie 75 van persoonlijke brieven van oldtimersbezitters  maakte onderdeel uit van het overhandigde pakket.


Open brief
In de open brief vragen Van Embden en zijn team om uitstel van de voorgenomen wijziging. De reden hiervoor is u waarschijnlijk bekend: het verschaft alle betrokkenen extra tijd om de maatregel nogmaals objectief te onderzoeken. De meest belangrijke pijlers in dat onderzoek zijn de(financiële)uitvoerbaarheid, het nut, de noodzaak en de rechtmatigheid van de maatregel. Ook de milieueffecten zouden dan nogmaals onder de loep moeten worden genomen.

Argumentatie nogmaals in beeld
Het verzoek vanuit Vrijstellingoldtimer.nl is terecht. Dat onderschrijft de club van Wouter van Embden -nogmaals- in haar document richting Eerste Kamer. Team Vrijstellingoldtimer stelt namelijk in de open brief onder meer nadrukkelijk- en terecht- vraagtekens bij de frequentie van maatregelen ten aanzien van de oldtimerbezitter (drie keer in vier jaar een nadelige wijziging) en de door Staatssecretaris Weekers en zijn gevolg veel te hoog ingeschatte belastingopbrengsten. Ook de toegevoegde waarde van de nieuwe maatregel wordt ernstig in twijfel getrokken, omdat het Amendement Van Vliet het nut ten aanzien van teruglopende import en milieu al lang en breed bewijst. Ook het feit dat de huidige regeling pas in 2015 geevalueerd zou worden komt aan de orde.

Geen protestacties
Omdat de Eerste Kamer zich nog altijd buigt over de voorgenomen maatregelen, roept Vrijstellingoldtimer.nl alle betrokkenen op om tot 13 december geen actie te voeren of te demonstreren. Op die dag wordt namelijk het verslag van de Commissie Financien openbaar gemaakt en zal de achterban van Vrijstellingoldtimer.nl middels een nieuwsbrief worden geinformeerd. Op 16 en 17 december zal het Belastingplan 2014 dan in de Eerste Kamer worden behandeld.

Treffende video
De oldtimerbezitter mag dus nog altijd hopen op uitstel van de nieuwe regeling. Een uitstel, dat uiteindelijk tot afstel moet leiden van de maatregel die het kabinet en de oldtimerbezitter alleen maar geld kost. En die- zonder dat deze al van kracht is- voor een kaalslag aan specialisten en bijbehorende werkgelegenheid zorgt. Een constatering, die onder meer oldtimerbezitter Marion Elders in haar brief aan de Eerste Kamer – zoals op deze pagina is te zien in het verderop geplaatste filmpje- treffend verwoordde.

Kijk hier naar de video van Wouter van Embden over de aangeboden open brief.

Kijk hier naar de video waarin Hans Horwitz de brief van Marion Elders voordraagt.

 

 

2 Reacties

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het meinummer, met daarin:

  • Chevrolet Corvair Monza Sport-Sedan
  • Fiat 238
  • Honda TL250
  • Renault Mégane Coupé
  • Revisie van hydraulisch bedienbare remklauwen – Deel 1
  • Volkswagen 411
  • Volvo Duett restauratie.
omslag amk 5 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Wielbouten, Marktplaats, risico

Wielbouten en M*** plaats

Aleid er uit. Oude diesels er uit, Uit Utrecht dus.