in

Coalitiepartijen Tweede Kamer verwerpen moties aangepaste oldtimerregeling

Ruim twee weken geleden werden tijdens de behandeling van de initiatiefnota moties voor de uitbreiding van de overgangsregeling ingediend. Vandaag verworpen de coalitiepartijen deze unaniem. Afbeelding: Erik van Putten
Feestdagen content banner

De Tweede Kamer heeft de moties ten aanzien van een aangepaste overgangsregeling voor oldtimers verworpen. Op 12 oktober dienden Ronald van Vliet en Tony van Dijck moties in voor het uitbreiden van de overgangsregeling. Zij gaven daarin aan dat het wenselijk zou zijn om ook oldtimers op Diesel en LPG van de overgangsregeling gebruik te laten maken. De moties waren een uitvloeisel van de behandeling van de tegenvallende opbrengsten uit de huidige oldtimermaatregel.

Staatssecretaris Eric Wiebes gaf op 12 oktober tijdens het initiatiefnotaoverleg- geinitieerd door Pieter Omtzigt- nog ruiterlijk toe dat de ramingen niet zorgvuldig waren gemaakt. Tevens gaf hij aan dat zijn eigen departement- onder meer door een groot werkaanbod- niet goed had gefunctioneerd. Het gegeven bewerkstelligde voorzichtig optimisme bij de achterban. En het noopte de oppositie onder meer om de moties voor uitbreiding van de overgangsregeling in te dienen. Maar zowel de PvdA als de VVD verwierp de moties van Van Vliet en Van Dijck. Die voorstellen waren overigens mede ingediend door Farshad Bashir van de SP en CDA Tweede Kamerlid Martijn van Helvert. Overigens reageerde Eric Wiebes van Financiën toen al met de mededeling “de moties te ontraden.” Tevens gaf hij aan zijn ernstige twijfels bij het aanpassen van de regeling te hebben.

Ruim twee weken geleden werden tijdens de behandeling van de initiatiefnota moties voor de uitbreiding van de overgangsregeling ingediend. Vandaag verworpen de coalitiepartijen deze unaniem. Afbeelding: Erik van Putten
Ruim twee weken geleden werden tijdens de behandeling van de tegenvallende oldtimeropbrengsten moties voor de uitbreiding van de overgangsregeling ingediend. Vandaag verworpen de coalitiepartijen deze unaniem. Afbeelding: Erik van Putten

Coalitiegelederen gesloten
Ook de regeringspartijen in de Tweede Kamer bleken dus ongevoelig voor de moties. Daarnaast bleek de argumentatie welke CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt op 12 september inbracht (“de dekking hebben we al. Gewoon de bijtelling voor Plug-In hybrides vervroegd verhogen”) de gevoelige snaar niet te raken. Duidelijk is in ieder geval, dat de PvdA en VVD de gelederen gesloten willen houden. Een uitbreiding van de overgangsregeling is vanuit milieuoogpunt- in ieder geval wat de diesels aangaat- niet wenselijk.


Tijd voor een opbrengsten/uitgavenbalans
Zo blijft voorlopig alles gewoon bij het oude. Nog steeds tellen evenredigheidsprincipes niet voor de coalitiepartijen. Het naar verhouding minimaal aantal landelijk gereden kilometers door oldtimerdiesels en LPG auto’s ook niet. De opbrengstenkant van de oldtimerregeling valt al tegen. Maar minstens zo dubieus is het dat over de uitgavenkant door geen enkele betrokken partij ooit iets gepubliceerd, laat staan onderzocht. Dus het totaalresultaat is helemaal nog nooit aan de orde geweest. Met de voor alle partijen positieve effecten van het veel gelijkmatiger werkende Amendement van Vliet wordt ook geen rekening gehouden. Laat staan met de toezeggingen die vanuit Den Haag in 2013 al werden gedaan om zowel voor benzine, diesel- als LPG-voertuigen een overgangsregeling in te voeren.

Wel de bloemen, niet de punten
Het prestige is binnen de coalitiepartijen blijkbaar belangrijker. En daarom is voorlopig de enige juiste conclusie gerechtvaardigd. Het komt er namelijk voorlopig op neer dat Staatssecretaris Wiebes de oldtimerachterban een bos bloemen gaf. Maar de punten blijven voorlopig in eigen zak. De afwijzingen van de moties vertellen waarom het te betwijfelen valt of Eric Wiebes de cijfers van Autobelangen werkelijk serieus heeft genomen.

Automobilia 2022 (copy)

 

2 Reacties

Geef een reactie
    • idd! dit gaat alleen maar om schadebeperking voor hun financieel wanbeleid, want ze pakken wat ze pakken kunnen en dan maar stevig vasthouden anders vallen ze helemaal door de mand!als ze toegeven komen ze ergens weer geld tekort wat ze in eerste instantie toch al niet hadden omdat ze een opbrengst bijeen gefantaseerd hebben.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het decembernummer, met daarin:

  • Restauratieverslag Fiat 1900 B Granluce
  • Restauratieverslag Renault 5 Alpine Turbo
  • Austin 3 Litre
  • De Golf Cabriolet en de Creme21 Youngtimer Rallye
  • Restauratieverslag Hoffmann Gouverneur MP 250-2
  • Kawasaki GTR 1000
  • Visser’s Ambulancemuseum
  • Dubbel gebruikte typeaanduidingen Deel XX
omslag 12 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens veel goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Let op de ruitenwisserbak!

Heeft u er al eentje? Een car cover?

Een R60/6 is ook begeerlijk