in

Spannende strijd om behoud MRB-vrijstelling oldtimer nog steeds perspectiefrijk

Spannend: hoe zal het Ministerie van Financien reageren op het PvdA-verzoek?
ER Classics Desktop 2022

De intensieve lobby van Team Vrijstellingoldtimer in de Eerste Kamer heeft tot een verrassende ontwikkeling geleid. De Pvda-fractie in de Eerste Kamer heeft voor hernieuwd perspectief voor de oldtimerbezitter gezorgd in het streven naar behoud van de vrijstelling. De regeringspartij laat blijken op zijn minst twijfels te hebben bij het 40-jaar compromis. Om die reden hebben de Pvda-afgevaardigden bij het Ministerie het verzoek ingediend om de regeling met een jaar uit te stellen. Die maatregel zou dan gepaard gaan met het versneld invoeren van een leeftijdsgrens van 30 jaar voor oldtimers. Ondertussen zijn er steeds meer betrokkenen die de Eerste Kamer willen overtuigen van het nemen van een juiste maatregel. Aanstaande maandag wordt een nieuwe petitie overhandigd aan de Senaat.

Goed onderbouwd
Het verzoek dat de PvdA fractie bij het Ministerie indiende is goed onderbouwd. Het voorstel valt op door de redelijkheid ervan en ziet inhoudelijk zo uit:

“Graag vernemen de leden van de fractie van de PvdA een reactie van de regering op het voorstel om de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers met een jaar uit te stellen, om beter onderzoek te kunnen doen naar de haalbaarheid van de maatregel met het oog op de door de regering gestelde milieu- en financiële doelstellingen en de inkomstenderving te dekken door de oldtimermaatregel ‘Van Vliet’, welke in ging op 01-01-2012 en waarvan de overgangsregeling af zou lopen op 01-01-2021, versneld in te voeren en wel direct per 01-01-2014. Dit zou er concreet op neerkomen dat per 01-01-2014 de grens voor vrijstelling van de MRB naar 30 jaar zou gaan (in plaats van 40 jaar zoals nu in het Belastingplan 2014 is voorzien).

Ten opzichte van de maatregel ‘Van Vliet’ betekent dit voor de overheid dat er vier bouwjaren tot aan het bereiken van de 30 jarige leeftijd opnieuw MRB plichtig worden, terwijl zij dat onder de overgangsregeling van ‘Van Vliet’ niet zouden zijn. De leden van de PvdA-fractie ontvangen hierop graag een inhoudelijke en cijfermatige reactie.”


Hoe zal het Ministerie van Financien reageren op het PvdA-verzoek?
Hoe zal het Ministerie van Financien reageren op het PvdA-verzoek?

Geen vertrouwen in kwaliteit 40-jaar compromis
De fractie wil extra tijd reserveren om de effecten het 40-jaar compromis in relatie met het nut en de noodzaak goed door te kunnen rekenen. Daarmee geeft men expliciet al aan dat er binnen de fractie geen vertrouwen is in de kwaliteit van die maatregel. Daarnaast doet men een appel op de internationale normen: die zijn voor oldtimers gesteld op 30 jaar.  Ten opzichte van de in het voorjaar tussen de oldtimeralliantie en het Ministerie van Financien gemaakte afspraken is het een aanmerkelijk beter alternatief, dat de branche veel lucht zou geven. En bij een jaar uitstel kunnen de politiek betrokkenen hun herexamen doen ten aanzien van de oldtimerparagraaf. Opnieuw huiswerk maken is niet nodig. Dat deed Team Vrijstellingoldtimer in het afgelopen jaar al op een voortreffelijke wijze. En dat huiswerk toont aan, dat het 40-jaar compromis schade berokkent, niet noodzakelijk is en een onevenredig karakter kent. Het Ministerie van Financien komt vandaag met een reactie op het voorstel. De verwachting is echter dat alle belanghebbenden vooral de hoop moeten vestigen op de aloude daadkracht van de Eerste Kamer.

Nog een petitie uit de oldtimerbeweging
Aanstaande maandag wordt aan de Eerste Kamer – in de aanloop naar de plenaire behandeling van de oldtimerparagraaf-andermaal een petitie overhandigd. Nu een groter groeiende groep oldtimerbezitters de zo ongewenste blauwe envelop in de brievenbus vindt wordt vanuit de oldtimerwereld nogmaals een signaal afgegeven om vooral de voor iedereen meest verstandige beslissing ten aanzien van de MRB-vrijstelling te nemen. En dat is gegeven de huidige omstandigheden de bekrachtiging van het voorstel dat- volledig geinitieerd door Team Vrijstellingoldtimer-  de Eerste Kamerfractie van de PvdA indiende bij het Ministerie van Financien. Wanneer de Senaat op 17 december definitief haar verantwoordelijkheid neemt kan zij niets anders doen dan goedkeuring verlenen aan dit prima alternatief voor het Amendement Van Vliet.

 

 

 

 

7 Reacties

Geef een reactie
 1. Weekers is een politieke dwerg die in opdracht van onze hofnar Rutte geld moet harken. Deze kleindenker is verantwoordelijk voor de chaos en onduidelijkheid die notabene amper over twee weken zou moeten ingaan terwijl de plannen nog nieteens door de eerste kamer zijn. Het betekent dat velen in onzekerheid verkeren over het wel of niet moeten betalen van fikse bedragen aan houderschapsbelasting.
  Hoeveel asocialer moeten onze incompetente bestuurders nog worden ?

 2. de oldtimers moeten blijven rijden!!! dit ook voor onze kinderen en klein kinderen, dus laat de hobby blijven bestaan bij de oldtimers… Ik zeg een DIKKE DOEN….,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Nu in de winkel

Bekijk de 40 pagina's tellende preview via deze link of een klik op de omslag.

Het julinummer, met daarin:

 • Na 27 jaar opnieuw in AMK: Fiat 124 Sport Spider
 • Chevrolet Apache 3200, authentiek werkpaard
 • Redactievervoer: Cadillac Allanté
 • Honda CRX 1.4 GL in detail
 • Moto Guzzi 850 Le Mans, een droommotor
 • Wat kregen de Playmates van Playboy?
 • Jawa 150 cc, origineel in Nederland geleverd
 • Dubbel gebruikte typeaanduidingen- Deel XV
omslag 7 2022 300

Het perfecte leesvoer voor een avondje of meer ongestoord weg te dromen. Hij ligt nu in de winkels. Een abonnement is natuurlijk beter, want dan mist u geen nummer meer en u bent nog eens € 27 goedkoper uit ook. Niet verkeerd in deze dure tijden.

Sprengmeistertang, gereedschap, bowdenkabels

Een ‘Sprengmeister Satze’

Taxatie, Fehac, klassieker

Taxaties alleen met FEHAC erkenning!