in

Tweede Kamer laat youngtimer met rust en geeft oldtimerlobby extra dimensie

De youngtimerbranche kan voorlopig opgelucht adem halen, De Tweede Kamer keurde het bijtellingsvoorstel voor 2016 goed. In dat plan blijft de regeling voor youngtimers ongemoeid. Foto: BMW

De Tweede Kamer is afgelopen week akkoord gegaan met de door Staatssecretaris Eric Wiebes voorgestelde bijtellingsregeling voor overgangsjaar 2016. Afgelopen donderdag kringelde er witte rook vanuit het Binnenhof. Dat signaal betekent goed nieuws voor de youngtimersector. Tevens biedt het de oldtimerlobby een extra handvat, hoewel de Eerste Kamer de plannen nog wel moet goedkeuren. 

Branche-breed gedragen
Vorige week besloot Eric Wiebes om zijn goedkeuring te geven aan een branche-breed gedragen bijtellingsvoorstel voor het zogeheten tussenjaar 2016. Het nu ook door de Tweede Kamer geaccordeerde voorstel houdt onder meer in dat de bijtelling voor nieuwe Plug-In hybrides is opgetrokken naar 15%. Lessees die in 2016 een auto rijden die tussen 51 gram CO2 per km en 106 gram CO2 per km uitstoot betalen 21% bijtelling. Het 25% tarief geldt in 2016 voor auto’s die meer dan 106 gram CO2 per km uitstoten.

De youngtimerbranche kan voorlopig opgelucht adem halen, De Tweede Kamer keurde het bijtellingsvoorstel voor 2016 goed. In dat plan blijft de regeling voor youngtimers ongemoeid. Foto: BMW
De youngtimerbranche kan voorlopig opgelucht adem halen, De Tweede Kamer keurde het bijtellingsvoorstel voor 2016 goed. In dat plan blijft de regeling voor youngtimers ongemoeid. Foto: BMW

Youngtimers buiten schot
De bijtellingsregeling voor youngtimers blijft ongewijzigd. Lease-rijders van auto’s met een leeftijd van 15 jaar en ouder betalen in ieder geval ook in 2016 35% over de waarde in het economisch verkeer. De youngtimer zal daarbij een aantrekkelijk- en doorgaans kwalitatief beter- alternatief blijken voor de nieuwe lease-auto. De branche kan opgelucht ademhalen nu de Tweede Kamer het voornemen van Eric Wiebes om de youngtimer ongemoeid te laten heeft omarmd. Tegelijkertijd kan de sector zich ook gaan beraden op scenario’s voor de jaren na 2016. In de Autobrief 2.0- die waarschijnlijk komende zomer wordt gepresenteerd en waarin alle nieuwe fiscale auto-maatregelen worden omschreven- wordt namelijk het beleid voor de jaren 2017-2019 ook genoemd. Het is nog onduidelijk wat de politiek dan van plan is met het jonge en en oude erfgoed waar het gaat om de bijtelling.

Fiscale stimulans voor “schoon” rijden minder prominent
Duidelijk is wel dat de fiscale stimulans voor “schoon” rijden door politiek Den Haag minder actief wordt ingezet. De aanpassing van de tarieven voor de aanvankelijk massaal gestimuleerde hybrides en plug-in hybrid is een vingerwijzing naar het feit dat deze voertuigen het milieu- mede dankzij het gebruik en tegenvallende elektrische capaciteit- minder dienen dan beoogd. Maar vooral het feit dat de youngtimer met rust wordt gelaten geeft aan dat de oorspronkelijke milieudoeleinden vanuit een verkeerde invalshoek zijn toegepast.

Vervuilende invloed youngtimer verwaarloosbaar
Of politiek Den Haag zich er nu van bewust is of niet: de vervuilende invloed van de young- en oldtimers op de omgeving blijkt verwaarloosbaar. Onderzoeken maken duidelijk dat het niet de- meer CO2 uitstoot genererende- oudere voertuigen zijn die de leefbaarheid onder druk zetten. De fijnstofproductie van deze voertuigen is verwaarloosbaar. Ook blijken moderne inspuittechnologiën stoffen te genereren die vele malen schadelijker zijn ten opzichte van de uitstoot van oudere motorrijtuigen.Daarnaast genereert het totale (Nederlandse) wagenpark veel meer fijnstof vanuit banden en remmen.  Gelet op de geringe aandeel van de (diesel) young- en oldtimers binnen het totale motorrijtuigbestand kan vanuit milieuoogpunt dus gesteld worden dat het ongemoeid laten van de youngtimer in de bijtellingsregels voor 2016 een niet meer dan logische beslissing is.

Aanvullende troef voor oldtimerlobby
Het is bovendien een maatregel die de oldtimerlobby een extra troef geeft, en meegenomen moet worden in de proefprocessen die door Stichting Autobelangen zijn geiniteerd. Deze worden- met medewerking van de Belastingdienst- aangespannen tegen de Staat. Die processen zijn opgestart om de per 1 januari 2014 aangepaste MRB-regels terug te draaien.Want het milieu-uitgangspunt is één van de redenen geweest om de oude vrijstellingsregeling te schrappen. Nu politiek Den Haag in de bijtellingsdiscussie een bepaalde mate van afstand heeft genomen van de  op verkeerde gronden vastgestelde milieu-stimulans ontstaan er nieuwe mogelijkheden om Staatssecretaris Wiebes en zijn gevolg te bewegen om terug te keren naar de regeling die uitstekend werkte: de vrijstellingsregeling zoals die gold tot 1 januari 2014.

Senaat moet goedkeuring verlenen
De Eerste Kamer zal bij de behandeling van de plannen overigens nog wel haar fiat moeten geven. Medio december wordt het plan behandeld in de Senaat. De verwachting is echter- zeker omdat de maatregelen maar voor één jaar zijn geformuleerd- dat ook dan de goedkeuring wordt verleend.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

NIET het paard van Sinterklaas

Siliconenpakking. Is dat wat?