in

Eric Wiebes laat youngtimerregels bijtelling voorlopig ongemoeid

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat de youngtimerregeling voor leaserijders voorlopig intact. Wel is er nog toestemming van onder meer de Senaat nodig.

De afgelopen weken is er automotive-breed opschudding ontstaan over de bijtellingsplannen van Staatssecretaris Eric Wiebes. De scribent van het Ministerie van Financiën heeft tot twee keer toe het voorstel om de bijtelling voor nieuwe leaseauto’s op te schroeven aangepast. Het leidde in een aanpassing voor de belangrijkste categorie. Ondertussen hield de youngtimerbranche de ontwikkeling nauwlettend in de gaten.

 

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat de youngtimerregeling voor leaserijders voorlopig intact. Wel is er nog toestemming van onder meer de Senaat nodig.
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat de youngtimerregeling voor leaserijders voorlopig intact. Wel is er nog toestemming van onder meer de Senaat nodig.

Versoepeling dankzij onder meer BOVAG en RAI Vereniging
Aanvankelijk had de Staatssecretaris het plan opgevat om auto’s met een uitstoot vanaf 80 gram CO2 per kilometer te koppelen aan een bijtellingspercentage van 25%. Na een intensieve lobby vanuit onder meer de belangenverenigingen (BOVAG, VNA, RAI Vereniging)  op automotive-gebied paste Wiebes een soepeler norm toe, waardoor een brede categorie auto’s in aanmerking komt voor een bijtellingspercentage van 21%.

 


Uitstoot nieuwe auto’s leidend, youngtimer buiten schot
De discussie heeft zich vooral gericht op de CO2 uitstoot van nieuwe auto’s in 2016. Ook vanuit youngtimerkringen zijn de ontwikkelingen met een haviksoog gevolgd. Staatssecretaris Wiebes heeft echter ook in de derde nota van wijziging aangegeven dat de bijtellingsregels voor het jaar 2016 alleen voor nieuwe auto’s geldt. Daarmee heeft de Staatssecretaris de intentie weergegeven om de sinds 2009 bestaande regeling voor youngtimerlease ongemoeid te laten. Het betekent dat het erfgoed van de toekomst geleased mag worden onder de fiscale voorwaarde dat- bij privé-gebruik- 35% van de waarde in het economisch verkeer bij het inkomen mag worden opgeteld. Voor de youngtimer-branche betekent het voorstel een duidelijke stap naar continuïteit in de bedrijfsactiviteiten. De Eerste en Tweede Kamer moeten het voorstel van Wiebes nog wel goedkeuren.


Komende week nog meer duidelijkheid
De Tweede Kamer buigt zich komende week over de plannen. Wanneer daar goedkeuring wordt gegeven aan het plan zal later in het jaar zal ook de Eerste Kamer zich nog over het bijtellingsvoorstel buigen.

Een reactie

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Renault 4CV en Dauphine

Zo ging dat vroeger