in

Stijging gedemonteerde auto’s tussen 18-25 jaar, klassiekerbestand blijft stabiel

Het aantal gedemonteerde auto’s in Nederland is in de eerste tien maanden van 2017 fors gestegen. Dat meldt VWE, dat de cijfers in kaart bracht en een top 10 samenstelde van meest gedemonteerde auto’s. Personenauto’s in de leeftijdscategorie 18-25 jaar werden het vaakst naar de laatste rustplaats werden gebracht. Verder werd vanuit de leeftijdscategorie van 10 tot 18 jaar juist een daling waargenomen, en steeg de gemiddelde leeftijd van gesloopte auto’s.

De uitgangspunten werden gevormd door de eerste tien maanden van 2016 en een soortgelijke periode in 2017. Het aantal personenauto’s in categorie 18-25 jaar daalde fors. En dat kwam voornamelijk door het gesloopte aantal van 107663 stuks. Vermoedelijk daalt het aantal auto’s in deze leeftijdscategorie met 125.000 stuks ten opzichte van het vorige kalenderjaar. Het dient te worden gezegd dat de genoemde daling een voorzichtige schatting van ons is. Sloop heeft- ten overvloede- een grote invloed op de populatie van volumemodellen in de genoemde categorie. Ten opzichte van 2016 werd hierbinnen een slooptoename van 25% werd gemeten. Maar jongere auto’s- met een leeftijd van 10 tot 18 jaar, werden minder gesloopt. Er viel een daling te noteren van 5%. De leeftijd van de gesloopte auto groeide ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (dus tot en met oktober) met 0,3 jaar naar 18,9 jaar.

Klein aandeel oude diesels


Opmerkelijk was dat de verguisde oude diesels een klein aandeel in de gedemonteerde auto’s vertegenwoordigden. Want nog geen 10% belandde onder de slopershamer, terwijl de werkelijke afname ten opzichte van 2016 in de categorie 18-25 jaar hogere waarden te zien geeft. Dit verschil wordt mede veroorzaakt doordat diesels vaker al eerder worden geëxporteerd, aangezien ze meer in trek zijn op buitenlandse markten dan bij Nederlandse occasionkopers.

Mogelijk stijgt aantal sloopdiesels

Een aantal importeurs heeft onlangs sloopregelingen voor diesels gelanceerd. Daardoor zullen er komende maanden mogelijk nog meer diesels bij de demontagebedrijven terecht komen. Ook de aangekondigde maatregelen voor oude diesels én de politieke maatregelen (zeker op lokaal niveau) doen een duit in het zakje, want zij dragen niet bij aan de populariteit van oudere zelfontbranders.

Bedrijfsmatig eigendom overwegend stabiel

Opvallend is dat het aandeel “bedrijfsmatig eigendom” binnen de leeftijdscategorie 18-25 jaar stabiel blijft. Youngtimers uit 2000 en 2001 lijken in aanzien te stijgen bij de ondernemers. Eén van de onderliggende verklaringen hiervoor is gelegen in de fiscaal aantrekkelijke youngtimer regeling. Ook het aantal auto’s van veertig jaar en ouder zit (dat geldt ook voor diesels) in stabiel vaarwater. Personenauto’s in de overgangsregeling kennen qua aantallen een licht dalende tendens. Daarbij is geen sprake is van alarmerende getallen.

Afscheid van historische volumetoppers

De stijging van het aantal gesloopte auto’s is vooral toe te schrijven aan de populaire volumemodellen die tijdens de jaren negentig en het begin van deze eeuw veelvuldig werden verkocht. De Peugeot 206 was in absolute aantallen de grootste stijger, de Picasso qua percentage. De Opel Corsa werd het vaakst aan de demontagebedrijven aangeboden. Auto’s uit Japan kwamen in de top 10 niet voor. Het lijkt er in ieder geval dat de liefhebbers auto’s (ook in de categorie 18-25 jaar) de klassiekers van de toekomst worden. Toch vergt de getalsmatige ontwikkeling van die populatie wél nader onderzoek.

Nog genoeg personenauto’s in categorie 18-25 jaar

Maar zoals gezegd: Met name de uitstekend verkopende volumemodellen uit vroeger tijden werden afgeschreven, terwijl de gehele categorie tot 18 jaar juist meer gekoesterd lijkt te worden. In beide gevallen zullen liefhebbers ook op lange termijn nog een ruime keuze uit de klassiekers van de toekomst behouden, zeker gelet op het feit dat de gemiddelde levensduur van de personenauto in ons land stijgt. En daarnaast: in de leeftijdscategorie 18-25 jaar zijn nog altijd dik 700.000 personenauto’s geregistreerd in Nederland. Binnen de categorie 15-18 jaar (vanwege de youngtimerregeling is in dit voorbeeld vijftien jaar aangehouden) beweegt zich nog ruim een miljoen personenauto’s in het verkeersbeeld.

Een reactie

Geef een reactie
  1. Die oude 206-jes en Corsa’s hebben hun baasjes in de magere jaren vervoert en zijn nu op, denk ik.

    Maar het blijft een idiote handel: dat auto’s de eerste 15 jaar steeds minder waard worden, terwijl ze technisch vaak nog prima zijn, alleen maar omdat de dealers en de fabrikanten nieuwe moeten verkopen. Veel mensen ruimen een auto op als ie 6 of 10 jaar oud is, want ‘er zitten kosten aan te komen’. Terwijl de uitgaven bij inruil natuurlijk veel hoger zijn. Puur omdat een auto economisch minder waard is geworden.

    Ik hoor mensen nogal eens zeggen: ‘onze vorige auto beviel beter’, of ‘de vorige kostte veel minder qua onderhoud’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Suzuki GT 750

Suzuki GT 750. Een Internet opinie

Renault R5

Welke klassiekers nu kopen?