in

Ook voor klassiekerliefhebbers

http://kruyswatermotorfietsen.nl/

web-model voorvorkToevallige ontmoetingen zijn de leuksten. Zo bleek uit een gesprek met Job Vogel, dat hij ook motorliefhebber is en van een deel van zijn passie zelfs een deel van zijn werk heeft gemaakt: Hij maakt, samen met een kameraad, springer voorvorken.

En dat zijn werk grotendeels gericht is op customs, choppers en meer van dat soort vingeroefeningen voor vrije geesten, dat staat natuurlijk niet in de weg dat deze ámbachtelijk gemaakte Nederlandsche producten ook prima compatibel zijn met klassiekers van de meer klassieke soort.

Daarom ter info: http://kruyswatermotorfietsen.nl, Ook als u niet into ‘the life style of custom motor biking’ zit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Renault toont 115 jaar sporthistorie tijdens Concours d’Elegance op Paleis Het Loo

STOEL, pasvorm

Dat zit wel goed… Maar past niet