in

Nostalgie op ijs… Urals, Shaken, not stirred

Ural-Sochi

Ural-SochiDe organisatie blij, de Russische Ural Baas trots en minstens drie AMK lezers trots en vertederd: Hun merk op de opening van de Olympische spelen!

Het schijnt dat onze schaatsers het ook niet slecht doen, daar in Со́чи…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

ZTAlert, alarm, diefstalpreventie

“the Guard” alarmsysteem: Diefstal preventie 2.0

klassieker in de modder

De onderkant van uw klassieker…